schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

141.

The Evaluation of Asthmatic Patients Working in a Textile Factory
by Balci, Semiha

Turkish Thoracic Journal/Turk Toraks Dergisi, 3/1/2012, Vol.13(4), pp.23-27

142.

ŞİNASİ'NİN MÜNÂCÂT'INA YAZILAN TESDİS
by Kolcu, Prof. Dr. Ali İhsan

Türklük Bilimi Araştırmaları, 12/01/2016, Issue TÜBAR GÜZ 2016, pp.159-159

152.

Reply
by Taşçı, Ali Ihsan

Urology, 2011, Vol.78(1), pp.141-141

155.

Some Characterizations of a Timelike Curve in R^3_1
by Aykut Akgun

New Trends in Mathematical Sciences, 01 August 2016, Vol.4(3), pp.270-276

156.

Dış ticaretin finansmanında yeni kümeleşme modeli
by Ali İhsan Özeroglu

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Dergisi, 01 July 2011, Vol.6(23), pp.19-30

158.

Dış ticaret ve antrepo rejimi
by Ali İhsan Özeroğlu

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Dergisi, 01 April 2011, Vol.6(22), pp.32-36

159.

HİZMET SEKTÖRÜ ETKİNLİĞİNİN MAKRO DÜZEYDE İNCELENMESİ: KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ ÜLKELERİN SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ
by Özdemir , Ali İhsan

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; Sayı 33 : Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - ; 189-205, 2015

160.

RİSK SERMAYESİNİN TÜRK FİNANS SEKTÖRÜNDE YERİ
by Ali Ihsan Özeroğlu

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 01 January 2013, Vol.2(6), pp.102-137

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter electronic articles 1.139 Hits