schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

4.

Tocotrienol-Rich Fraction (TRF) Suppresses the Growth of Human Colon Cancer Xenografts in Balb/C Nude Mice by the Wnt Pathway
by Zhang, Jing-Shu

Zhang, Jing-Shu, Shu-Jing Zhang, Qian Li, Ying-Hua Liu, Ning He, Jing Zhang, Peng-Hui Zhou, Min Li, Tong Guan, and Jia-Ren Liu. 2015. “Tocotrienol-Rich Fraction (TRF) Suppresses the Growth of Human Colon Cancer Xenografts in Balb/C Nude Mice by the Wnt Pathway.” PLoS ONE 10 (3): e0122175. doi:10.1371/journal.pone.0122175. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0122175.

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter electronic articles 11.689 Hits

Remove Filters