schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

208.

The Role of Nucleus Accumbens Core/Shell in Sleep-Wake Regulation and their Involvement in Modafinil-Induced Arousal
by Qiu, Mei-Hong

Qiu, Mei-Hong, Wei Liu, Wei-Min Qu, Yoshihiro Urade, Jun Lu, and Zhi-Li Huang. 2012. The role of nucleus accumbens core/shell in sleep-wake regulation and their involvement in modafinil-induced arousal. PLoS ONE 7(9): e45471.

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter electronic articles 1.860 Hits

Remove Filters