schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

92.

Hemoglobin A1c Levels and Aortic Arterial Stiffness: The Cardiometabolic Risk in Chinese (CRC) Study
by Teng, Fei

Liang, Jun, Na Zhou, Fei Teng, Caiyan Zou, Ying Xue, Manqing Yang, Huaidong Song, and Lu Qi. 2012. Hemoglobin A1c levels and aortic arterial stiffness: The Cardiometabolic Risk in Chinese (CRC) study. PLoS ONE 7(8):e38485.

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter electronic articles 733 Hits

Remove Filters