schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

4.

The Role of Chaperone-Mediated Autophagy in Huntingtin Degradation
by Qi, Lin

Qi, Lin, Xing-Ding Zhang, Jun-Chao Wu, Fang Lin, Jin Wang, Marian DiFiglia, and Zheng-Hong Qin. 2012. The role of chaperone-mediated autophagy in Huntingtin degradation. PLoS ONE 7(10): e46834.

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter electronic articles 148 Hits

Remove Filters