schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

The sequence and de novo assembly of the giant panda genome

Using next-generation sequencing technology alone, we have successfully generated and assembled a draft sequence of the giant panda genome. The assembled contigs (2.25 gigabases (Gb)) cover approximately 94% of the whole genome, and the remaining gaps (0.05 Gb) seem to contain carnivore-specific rep... Full description

Journal Title: Nature 2009, Vol.463(7279), p.311
Main Author: Ruiqiang Li
Other Authors: Wei Fan , Geng Tian , Hongmei Zhu , Lin He , Jing Cai , Quanfei Huang , Qingle Cai , Bo Li , Yinqi Bai , Zhihe Zhang , Yaping Zhang , Wen Wang , Jun Li , Fuwen Wei , Heng Li , Min Jian , Jianwen Li , Zhaolei Zhang , Rasmus Nielsen , Dawei Li , Wanjun Gu , Zhentao Yang , Zhaoling Xuan , Oliver A. Ryder , Frederick Chi-Ching Leung , Yan Zhou , Jianjun Cao , Xiao Sun , Yonggui Fu , Xiaodong Fang , Xiaosen Guo , Bo Wang , Rong Hou , Fujun Shen , Bo Mu , Peixiang Ni , Runmao Lin , Wubin Qian , Guodong Wang , Chang Yu , Wenhui Nie , Jinhuan Wang , Zhigang Wu , Huiqing Liang , Jiumeng Min , Qi Wu , Shifeng Cheng , Jue Ruan , Mingwei Wang , Zhongbin Shi , Ming Wen , Binghang Liu , Xiaoli Ren , Huisong Zheng , Dong Dong , Kathleen Cook , Gao Shan , Hao Zhang , Carolin Kosiol , Xueying Xie , Zuhong Lu , Hancheng Zheng , Yingrui Li , Cynthia C. Steiner , Tommy Tsan-Yuk Lam , Siyuan Lin , Qinghui Zhang , Guoqing Li , Jing Tian , Timing Gong , Hongde Liu , Dejin Zhang , Lin Fang , Chen Ye , Juanbin Zhang , Wenbo Hu , Anlong Xu , Yuanyuan Ren , Guojie Zhang , Michael W. Bruford , Qibin Li , Lijia Ma , Yiran Guo , Na An , Yujie Hu , Yang Zheng , Yongyong Shi , Zhiqiang Li , Qing Liu , Yanling Chen , Jing Zhao , Ning Qu , Shancen Zhao , Feng Tian , Xiaoling Wang , Haiyin Wang , Lizhi Xu , Xiao Liu , Tomas Vinar , Yajun Wang , Tak-Wah Lam , Siu-Ming Yiu , Shiping Liu , Hemin Zhang , Desheng Li , Yan Huang , Xia Wang , Guohua Yang , Zhi Jiang , Junyi Wang , Nan Qin , Li Li , Jingxiang Li , Lars Bolund , Karsten Kristiansen , Gane Ka-Shu Wong , Maynard Olson , Xiuqing Zhang , Songgang Li , Huanming Yang , Jian Wang , Jun Wang
Format: Electronic Article Electronic Article
Language:
Subjects:
ID: ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature08696
Link: http://dx.doi.org/10.1038/nature08696
Zum Text:
SendSend as email Add to Book BagAdd to Book Bag
Staff View
recordid: nature_a10.1038/nature08696
title: The sequence and de novo assembly of the giant panda genome
format: Article
creator:
 • Ruiqiang Li
 • Wei Fan
 • Geng Tian
 • Hongmei Zhu
 • Lin He
 • Jing Cai
 • Quanfei Huang
 • Qingle Cai
 • Bo Li
 • Yinqi Bai
 • Zhihe Zhang
 • Yaping Zhang
 • Wen Wang
 • Jun Li
 • Fuwen Wei
 • Heng Li
 • Min Jian
 • Jianwen Li
 • Zhaolei Zhang
 • Rasmus Nielsen
 • Dawei Li
 • Wanjun Gu
 • Zhentao Yang
 • Zhaoling Xuan
 • Oliver A. Ryder
 • Frederick Chi-Ching Leung
 • Yan Zhou
 • Jianjun Cao
 • Xiao Sun
 • Yonggui Fu
 • Xiaodong Fang
 • Xiaosen Guo
 • Bo Wang
 • Rong Hou
 • Fujun Shen
 • Bo Mu
 • Peixiang Ni
 • Runmao Lin
 • Wubin Qian
 • Guodong Wang
 • Chang Yu
 • Wenhui Nie
 • Jinhuan Wang
 • Zhigang Wu
 • Huiqing Liang
 • Jiumeng Min
 • Qi Wu
 • Shifeng Cheng
 • Jue Ruan
 • Mingwei Wang
 • Zhongbin Shi
 • Ming Wen
 • Binghang Liu
 • Xiaoli Ren
 • Huisong Zheng
 • Dong Dong
 • Kathleen Cook
 • Gao Shan
 • Hao Zhang
 • Carolin Kosiol
 • Xueying Xie
 • Zuhong Lu
 • Hancheng Zheng
 • Yingrui Li
 • Cynthia C. Steiner
 • Tommy Tsan-Yuk Lam
 • Siyuan Lin
 • Qinghui Zhang
 • Guoqing Li
 • Jing Tian
 • Timing Gong
 • Hongde Liu
 • Dejin Zhang
 • Lin Fang
 • Chen Ye
 • Juanbin Zhang
 • Wenbo Hu
 • Anlong Xu
 • Yuanyuan Ren
 • Guojie Zhang
 • Michael W. Bruford
 • Qibin Li
 • Lijia Ma
 • Yiran Guo
 • Na An
 • Yujie Hu
 • Yang Zheng
 • Yongyong Shi
 • Zhiqiang Li
 • Qing Liu
 • Yanling Chen
 • Jing Zhao
 • Ning Qu
 • Shancen Zhao
 • Feng Tian
 • Xiaoling Wang
 • Haiyin Wang
 • Lizhi Xu
 • Xiao Liu
 • Tomas Vinar
 • Yajun Wang
 • Tak-Wah Lam
 • Siu-Ming Yiu
 • Shiping Liu
 • Hemin Zhang
 • Desheng Li
 • Yan Huang
 • Xia Wang
 • Guohua Yang
 • Zhi Jiang
 • Junyi Wang
 • Nan Qin
 • Li Li
 • Jingxiang Li
 • Lars Bolund
 • Karsten Kristiansen
 • Gane Ka-Shu Wong
 • Maynard Olson
 • Xiuqing Zhang
 • Songgang Li
 • Huanming Yang
 • Jian Wang
 • Jun Wang
subjects:
 • Algorithms–Genetics
 • Animals–Veterinary
 • China–Genetics
 • Conserved Sequence–Physiology
 • Contig Mapping–Genetics
 • Diet–Genetics
 • Dogs–Genetics
 • Evolution, Molecular–Genetics
 • Female–Genetics
 • Fertility–Classification
 • Fertility–Genetics
 • Genome–Physiology
 • Genomics–Physiology
 • Heterozygote–Physiology
 • Humans–Physiology
 • Multigene Family–Physiology
 • Polymorphism, Single Nucleotide–Physiology
 • Receptors, G-Protein-Coupled–Physiology
 • Sequence Alignment–Physiology
 • Sequence Analysis, DNA
ispartof: Nature, 2009, Vol.463(7279), p.311
description: Using next-generation sequencing technology alone, we have successfully generated and assembled a draft sequence of the giant panda genome. The assembled contigs (2.25 gigabases (Gb)) cover approximately 94% of the whole genome, and the remaining gaps (0.05 Gb) seem to contain carnivore-specific repeats and tandem repeats. Comparisons with the dog and human showed that the panda genome has a lower divergence rate. The assessment of panda genes potentially underlying some of its unique traits indicated that its bamboo diet might be more dependent on its gut microbiome than its own genetic composition. We also identified more than 2.7 million heterozygous single nucleotide polymorphisms in the diploid genome. Our data and analyses provide a foundation for promoting mammalian genetic research, and demonstrate the feasibility for using next-generation sequencing technologies for accurate, cost-effective and rapid de novo assembly of large eukaryotic genomes. [PUBLICATION ]
language:
source:
identifier: ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature08696
fulltext: fulltext
issn:
 • 0028-0836
 • 00280836
 • 1476-4687
 • 14764687
url: Link


@attributes
ID623750846
RANK0.06999999
NO1
SEARCH_ENGINEprimo_central_multiple_fe
SEARCH_ENGINE_TYPEPrimo Central Search Engine
LOCALfalse
PrimoNMBib
record
control
sourcerecordid10.1038/nature08696
sourceidnature_a
recordidTN_nature_a10.1038/nature08696
sourcesystemPC
pqid204492060
galeid217846768
display
typearticle
titleThe sequence and de novo assembly of the giant panda genome
creatorRuiqiang Li ; Wei Fan ; Geng Tian ; Hongmei Zhu ; Lin He ; Jing Cai ; Quanfei Huang ; Qingle Cai ; Bo Li ; Yinqi Bai ; Zhihe Zhang ; Yaping Zhang ; Wen Wang ; Jun Li ; Fuwen Wei ; Heng Li ; Min Jian ; Jianwen Li ; Zhaolei Zhang ; Rasmus Nielsen ; Dawei Li ; Wanjun Gu ; Zhentao Yang ; Zhaoling Xuan ; Oliver A. Ryder ; Frederick Chi-Ching Leung ; Yan Zhou ; Jianjun Cao ; Xiao Sun ; Yonggui Fu ; Xiaodong Fang ; Xiaosen Guo ; Bo Wang ; Rong Hou ; Fujun Shen ; Bo Mu ; Peixiang Ni ; Runmao Lin ; Wubin Qian ; Guodong Wang ; Chang Yu ; Wenhui Nie ; Jinhuan Wang ; Zhigang Wu ; Huiqing Liang ; Jiumeng Min ; Qi Wu ; Shifeng Cheng ; Jue Ruan ; Mingwei Wang ; Zhongbin Shi ; Ming Wen ; Binghang Liu ; Xiaoli Ren ; Huisong Zheng ; Dong Dong ; Kathleen Cook ; Gao Shan ; Hao Zhang ; Carolin Kosiol ; Xueying Xie ; Zuhong Lu ; Hancheng Zheng ; Yingrui Li ; Cynthia C. Steiner ; Tommy Tsan-Yuk Lam ; Siyuan Lin ; Qinghui Zhang ; Guoqing Li ; Jing Tian ; Timing Gong ; Hongde Liu ; Dejin Zhang ; Lin Fang ; Chen Ye ; Juanbin Zhang ; Wenbo Hu ; Anlong Xu ; Yuanyuan Ren ; Guojie Zhang ; Michael W. Bruford ; Qibin Li ; Lijia Ma ; Yiran Guo ; Na An ; Yujie Hu ; Yang Zheng ; Yongyong Shi ; Zhiqiang Li ; Qing Liu ; Yanling Chen ; Jing Zhao ; Ning Qu ; Shancen Zhao ; Feng Tian ; Xiaoling Wang ; Haiyin Wang ; Lizhi Xu ; Xiao Liu ; Tomas Vinar ; Yajun Wang ; Tak-Wah Lam ; Siu-Ming Yiu ; Shiping Liu ; Hemin Zhang ; Desheng Li ; Yan Huang ; Xia Wang ; Guohua Yang ; Zhi Jiang ; Junyi Wang ; Nan Qin ; Li Li ; Jingxiang Li ; Lars Bolund ; Karsten Kristiansen ; Gane Ka-Shu Wong ; Maynard Olson ; Xiuqing Zhang ; Songgang Li ; Huanming Yang ; Jian Wang ; Jun Wang
ispartofNature, 2009, Vol.463(7279), p.311
identifier
source
subjectAlgorithms–Genetics ; Animals–Veterinary ; China–Genetics ; Conserved Sequence–Physiology ; Contig Mapping–Genetics ; Diet–Genetics ; Dogs–Genetics ; Evolution, Molecular–Genetics ; Female–Genetics ; Fertility–Classification ; Fertility–Genetics ; Genome–Physiology ; Genomics–Physiology ; Heterozygote–Physiology ; Humans–Physiology ; Multigene Family–Physiology ; Polymorphism, Single Nucleotide–Physiology ; Receptors, G-Protein-Coupled–Physiology ; Sequence Alignment–Physiology ; Sequence Analysis, DNA;
descriptionUsing next-generation sequencing technology alone, we have successfully generated and assembled a draft sequence of the giant panda genome. The assembled contigs (2.25 gigabases (Gb)) cover approximately 94% of the whole genome, and the remaining gaps (0.05 Gb) seem to contain carnivore-specific repeats and tandem repeats. Comparisons with the dog and human showed that the panda genome has a lower divergence rate. The assessment of panda genes potentially underlying some of its unique traits indicated that its bamboo diet might be more dependent on its gut microbiome than its own genetic composition. We also identified more than 2.7 million heterozygous single nucleotide polymorphisms in the diploid genome. Our data and analyses provide a foundation for promoting mammalian genetic research, and demonstrate the feasibility for using next-generation sequencing technologies for accurate, cost-effective and rapid de novo assembly of large eukaryotic genomes. [PUBLICATION ]
version9
lds50peer_reviewed
links
openurl$$Topenurl_article
backlink$$Uhttp://dx.doi.org/10.1038/nature08696$$EView_this_record_in_Nature
openurlfulltext$$Topenurlfull_article
search
creatorcontrib
0Ruiqiang Li
1Wei Fan
2Geng Tian
3Hongmei Zhu
4Lin He
5Jing Cai
6Quanfei Huang
7Qingle Cai
8Bo Li
9Yinqi Bai
10Zhihe Zhang
11Yaping Zhang
12Wen Wang
13Jun Li
14Fuwen Wei
15Heng Li
16Min Jian
17Jianwen Li
18Zhaolei Zhang
19Rasmus Nielsen
20Dawei Li
21Wanjun Gu
22Zhentao Yang
23Zhaoling Xuan
24Oliver A. Ryder
25Frederick Chi-Ching Leung
26Yan Zhou
27Jianjun Cao
28Xiao Sun
29Yonggui Fu
30Xiaodong Fang
31Xiaosen Guo
32Bo Wang
33Rong Hou
34Fujun Shen
35Bo Mu
36Peixiang Ni
37Runmao Lin
38Wubin Qian
39Guodong Wang
40Chang Yu
41Wenhui Nie
42Jinhuan Wang
43Zhigang Wu
44Huiqing Liang
45Jiumeng Min
46Qi Wu
47Shifeng Cheng
48Jue Ruan
49Mingwei Wang
50Zhongbin Shi
51Ming Wen
52Binghang Liu
53Xiaoli Ren
54Huisong Zheng
55Dong Dong
56Kathleen Cook
57Gao Shan
58Hao Zhang
59Carolin Kosiol
60Xueying Xie
61Zuhong Lu
62Hancheng Zheng
63Yingrui Li
64Cynthia C. Steiner
65Tommy Tsan-Yuk Lam
66Siyuan Lin
67Qinghui Zhang
68Guoqing Li
69Jing Tian
70Timing Gong
71Hongde Liu
72Dejin Zhang
73Lin Fang
74Chen Ye
75Juanbin Zhang
76Wenbo Hu
77Anlong Xu
78Yuanyuan Ren
79Guojie Zhang
80Michael W. Bruford
81Qibin Li
82Lijia Ma
83Yiran Guo
84Na An
85Yujie Hu
86Yang Zheng
87Yongyong Shi
88Zhiqiang Li
89Qing Liu
90Yanling Chen
91Jing Zhao
92Ning Qu
93Shancen Zhao
94Feng Tian
95Xiaoling Wang
96Haiyin Wang
97Lizhi Xu
98Xiao Liu
99Tomas Vinar
100Yajun Wang
101Tak-Wah Lam
102Siu-Ming Yiu
103Shiping Liu
104Hemin Zhang
105Desheng Li
106Yan Huang
107Xia Wang
108Guohua Yang
109Zhi Jiang
110Junyi Wang
111Nan Qin
112Li Li
113Jingxiang Li
114Lars Bolund
115Karsten Kristiansen
116Gane Ka-Shu Wong
117Maynard Olson
118Xiuqing Zhang
119Songgang Li
120Huanming Yang
121Jian Wang
122Jun Wang
titleThe sequence and de novo assembly of the giant panda genome
general
0Nature Publishing Group
110.1038/nature08696
2nature.com (Nature Publishing Group)
sourceidnature_a
recordidnature_a10.1038/nature08696
issn
00028-0836
100280836
21476-4687
314764687
rsrctypearticle
creationdate2009
searchscopenature_a
scopenature_a
lsr30VSR-Enriched:[pqid, subject, description, eissn, galeid, pages, date]
sort
titleThe sequence and de novo assembly of the giant panda genome
authorRuiqiang Li ; Wei Fan ; Geng Tian ; Hongmei Zhu ; Lin He ; Jing Cai ; Quanfei Huang ; Qingle Cai ; Bo Li ; Yinqi Bai ; Zhihe Zhang ; Yaping Zhang ; Wen Wang ; Jun Li ; Fuwen Wei ; Heng Li ; Min Jian ; Jianwen Li ; Zhaolei Zhang ; Rasmus Nielsen ; Dawei Li ; Wanjun Gu ; Zhentao Yang ; Zhaoling Xuan ; Oliver A. Ryder ; Frederick Chi-Ching Leung ; Yan Zhou ; Jianjun Cao ; Xiao Sun ; Yonggui Fu ; Xiaodong Fang ; Xiaosen Guo ; Bo Wang ; Rong Hou ; Fujun Shen ; Bo Mu ; Peixiang Ni ; Runmao Lin ; Wubin Qian ; Guodong Wang ; Chang Yu ; Wenhui Nie ; Jinhuan Wang ; Zhigang Wu ; Huiqing Liang ; Jiumeng Min ; Qi Wu ; Shifeng Cheng ; Jue Ruan ; Mingwei Wang ; Zhongbin Shi ; Ming Wen ; Binghang Liu ; Xiaoli Ren ; Huisong Zheng ; Dong Dong ; Kathleen Cook ; Gao Shan ; Hao Zhang ; Carolin Kosiol ; Xueying Xie ; Zuhong Lu ; Hancheng Zheng ; Yingrui Li ; Cynthia C. Steiner ; Tommy Tsan-Yuk Lam ; Siyuan Lin ; Qinghui Zhang ; Guoqing Li ; Jing Tian ; Timing Gong ; Hongde Liu ; Dejin Zhang ; Lin Fang ; Chen Ye ; Juanbin Zhang ; Wenbo Hu ; Anlong Xu ; Yuanyuan Ren ; Guojie Zhang ; Michael W. Bruford ; Qibin Li ; Lijia Ma ; Yiran Guo ; Na An ; Yujie Hu ; Yang Zheng ; Yongyong Shi ; Zhiqiang Li ; Qing Liu ; Yanling Chen ; Jing Zhao ; Ning Qu ; Shancen Zhao ; Feng Tian ; Xiaoling Wang ; Haiyin Wang ; Lizhi Xu ; Xiao Liu ; Tomas Vinar ; Yajun Wang ; Tak-Wah Lam ; Siu-Ming Yiu ; Shiping Liu ; Hemin Zhang ; Desheng Li ; Yan Huang ; Xia Wang ; Guohua Yang ; Zhi Jiang ; Junyi Wang ; Nan Qin ; Li Li ; Jingxiang Li ; Lars Bolund ; Karsten Kristiansen ; Gane Ka-Shu Wong ; Maynard Olson ; Xiuqing Zhang ; Songgang Li ; Huanming Yang ; Jian Wang ; Jun Wang
creationdate20091213
facets
frbrgroupid8677436209314221929
frbrtype5
creationdate2009
collectionnature.com (Nature Publishing Group)
prefilterarticles
rsrctypearticles
creatorcontrib
0Ruiqiang Li
1Wei Fan
2Geng Tian
3Hongmei Zhu
4Lin He
5Jing Cai
6Quanfei Huang
7Qingle Cai
8Bo Li
9Yinqi Bai
10Zhihe Zhang
11Yaping Zhang
12Wen Wang
13Jun Li
14Fuwen Wei
15Heng Li
16Min Jian
17Jianwen Li
18Zhaolei Zhang
19Rasmus Nielsen
20Dawei Li
21Wanjun Gu
22Zhentao Yang
23Zhaoling Xuan
24Oliver A. Ryder
25Frederick Chi-Ching Leung
26Yan Zhou
27Jianjun Cao
28Xiao Sun
29Yonggui Fu
30Xiaodong Fang
31Xiaosen Guo
32Bo Wang
33Rong Hou
34Fujun Shen
35Bo Mu
36Peixiang Ni
37Runmao Lin
38Wubin Qian
39Guodong Wang
40Chang Yu
41Wenhui Nie
42Jinhuan Wang
43Zhigang Wu
44Huiqing Liang
45Jiumeng Min
46Qi Wu
47Shifeng Cheng
48Jue Ruan
49Mingwei Wang
50Zhongbin Shi
51Ming Wen
52Binghang Liu
53Xiaoli Ren
54Huisong Zheng
55Dong Dong
56Kathleen Cook
57Gao Shan
58Hao Zhang
59Carolin Kosiol
60Xueying Xie
61Zuhong Lu
62Hancheng Zheng
63Yingrui Li
64Cynthia C. Steiner
65Tommy Tsan-Yuk Lam
66Siyuan Lin
67Qinghui Zhang
68Guoqing Li
69Jing Tian
70Timing Gong
71Hongde Liu
72Dejin Zhang
73Lin Fang
74Chen Ye
75Juanbin Zhang
76Wenbo Hu
77Anlong Xu
78Yuanyuan Ren
79Guojie Zhang
80Michael W. Bruford
81Qibin Li
82Lijia Ma
83Yiran Guo
84Na An
85Yujie Hu
86Yang Zheng
87Yongyong Shi
88Zhiqiang Li
89Qing Liu
90Yanling Chen
91Jing Zhao
92Ning Qu
93Shancen Zhao
94Feng Tian
95Xiaoling Wang
96Haiyin Wang
97Lizhi Xu
98Xiao Liu
99Tomas Vinar
100Yajun Wang
101Tak-Wah Lam
102Siu-Ming Yiu
103Shiping Liu
104Hemin Zhang
105Desheng Li
106Yan Huang
107Xia Wang
108Guohua Yang
109Zhi Jiang
110Junyi Wang
111Nan Qin
112Li Li
113Jingxiang Li
114Lars Bolund
115Karsten Kristiansen
116Gane Ka-Shu Wong
117Maynard Olson
118Xiuqing Zhang
119Songgang Li
120Huanming Yang
121Jian Wang
122Jun Wang
jtitleNature
toplevelpeer_reviewed
delivery
delcategoryRemote Search Resource
fulltextfulltext
addata
au
0Ruiqiang Li
1Wei Fan
2Geng Tian
3Hongmei Zhu
4Lin He
5Jing Cai
6Quanfei Huang
7Qingle Cai
8Bo Li
9Yinqi Bai
10Zhihe Zhang
11Yaping Zhang
12Wen Wang
13Jun Li
14Fuwen Wei
15Heng Li
16Min Jian
17Jianwen Li
18Zhaolei Zhang
19Rasmus Nielsen
20Dawei Li
21Wanjun Gu
22Zhentao Yang
23Zhaoling Xuan
24Oliver A. Ryder
25Frederick Chi-Ching Leung
26Yan Zhou
27Jianjun Cao
28Xiao Sun
29Yonggui Fu
30Xiaodong Fang
31Xiaosen Guo
32Bo Wang
33Rong Hou
34Fujun Shen
35Bo Mu
36Peixiang Ni
37Runmao Lin
38Wubin Qian
39Guodong Wang
40Chang Yu
41Wenhui Nie
42Jinhuan Wang
43Zhigang Wu
44Huiqing Liang
45Jiumeng Min
46Qi Wu
47Shifeng Cheng
48Jue Ruan
49Mingwei Wang
50Zhongbin Shi
51Ming Wen
52Binghang Liu
53Xiaoli Ren
54Huisong Zheng
55Dong Dong
56Kathleen Cook
57Gao Shan
58Hao Zhang
59Carolin Kosiol
60Xueying Xie
61Zuhong Lu
62Hancheng Zheng
63Yingrui Li
64Cynthia C. Steiner
65Tommy Tsan-Yuk Lam
66Siyuan Lin
67Qinghui Zhang
68Guoqing Li
69Jing Tian
70Timing Gong
71Hongde Liu
72Dejin Zhang
73Lin Fang
74Chen Ye
75Juanbin Zhang
76Wenbo Hu
77Anlong Xu
78Yuanyuan Ren
79Guojie Zhang
80Michael W. Bruford
81Qibin Li
82Lijia Ma
83Yiran Guo
84Na An
85Yujie Hu
86Yang Zheng
87Yongyong Shi
88Zhiqiang Li
89Qing Liu
90Yanling Chen
91Jing Zhao
92Ning Qu
93Shancen Zhao
94Feng Tian
95Xiaoling Wang
96Haiyin Wang
97Lizhi Xu
98Xiao Liu
99Tomas Vinar
100Yajun Wang
101Tak-Wah Lam
102Siu-Ming Yiu
103Shiping Liu
104Hemin Zhang
105Desheng Li
106Yan Huang
107Xia Wang
108Guohua Yang
109Zhi Jiang
110Junyi Wang
111Nan Qin
112Li Li
113Jingxiang Li
114Lars Bolund
115Karsten Kristiansen
116Gane Ka-Shu Wong
117Maynard Olson
118Xiuqing Zhang
119Songgang Li
120Huanming Yang
121Jian Wang
122Jun Wang
atitleThe sequence and de novo assembly of the giant panda genome
jtitleNature
risdate20091213
volume463
issue7279
spage311
issn0028-0836
genrearticle
ristypeJOUR
pubNature Publishing Group
doi10.1038/nature08696
pages311-317
eissn14764687
date2010-01-21