schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

Meta-analysis of genome-wide association studies in East Asian-ancestry populations identifies four new loci for body mass index

Recent genetic association studies have identified 55 genetic loci associated with obesity or body mass index (BMI). The vast majority, 51 loci, however, were identified in European-ancestry populations. We conducted a meta-analysis of associations between BMI and ∼2.5 million genotyped or imputed s... Full description

Journal Title: Human Molecular Genetics 2014, Vol. 23(20), pp.5492-5504
Main Author: Wen, Wanqing
Other Authors: Zheng, Wei , Okada, Yukinori , Takeuchi, Fumihiko , Tabara, Yasuharu , Hwang, Joo - Yeon , Dorajoo, Rajkumar , Li, Huaixing , Tsai, Fuu - Jen , Yang, Xiaobo , He, Jiang , Wu, Ying , He, Meian , Zhang, Yi , Liang, Jun , Guo, Xiuqing , Sheu, Wayne Huey - Herng , Delahanty, Ryan , Guo, Xingyi , Kubo, Michiaki , Yamamoto, Ken , Ohkubo, Takayoshi , Go, Min Jin , Liu, Jian Jun , Gan, Wei , Chen, Ching - Chu , Gao, Yong , Li, Shengxu , Lee, Nanette R , Wu, Chen , Zhou, Xueya , Song, Huaidong , Yao, Jie , Lee, I - Te , Long, Jirong , Tsunoda, Tatsuhiko , Akiyama, Koichi , Takashima, Naoyuki , Cho, Yoon Shin , Ong, Rick Th , Lu, Ling , Chen, Chien - Hsiun , Tan, Aihua , Rice, Treva K , Adair, Linda S , Gui, Lixuan , Allison, Matthew , Lee, Wen - Jane , Cai, Qiuyin , Isomura, Minoru , Umemura, Satoshi , Kim, Young Jin , Seielstad, Mark , Hixson, James , Xiang, Yong - Bing , Isono, Masato , Kim, Bong - Jo , Sim, Xueling , Lu, Wei , Nabika, Toru , Lee, Juyoung , Lim, Wei - Yen , Gao, Yu - Tang , Takayanagi, Ryoichi , Kang, Dae - Hee , Wong, Tien Yin , Hsiung, Chao Agnes , Wu, I - Chien , Juang, Jyh - Ming Jimmy , Shi, Jiajun , Choi, Bo Youl , Aung, Tin , Hu, Frank , Kim, Mi Kyung , Lim, Wei Yen , Wang, Tzung - Dao , Shin, Min - Ho , Lee, Jeannette , Ji, Bu - Tian , Lee, Young - Hoon , Young, Terri L , Shin, Dong Hoon , Chun, Byung - Yeol , Cho, Myeong - Chan , Han, Bok - Ghee , Hwu, Chii - Min , Assimes, Themistocles L , Absher, Devin , Yan, Xiaofei , Kim, Eric , Kuo, Jane Z , Kwon, Soonil , Taylor, Kent D , Chen, Yii - Der I , Rotter, Jerome I , Qi, Lu , Zhu, Dingliang , Wu, Tangchun , Mohlke, Karen L , Gu, Dongfeng , Mo, Zengnan , Wu, Jer - Yuarn , Lin, Xu , Miki, Tetsuro , Tai, E. Shyong , Lee, Jong - Young , Kato, Norihiro , Shu, Xiao - Ou , Tanaka, Toshihiro
Format: Electronic Article Electronic Article
Language:
Subjects:
ID: ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: 10.1093/hmg/ddu248
Zum Text:
SendSend as email Add to Book BagAdd to Book Bag
Staff View
recordid: oxford10.1093/hmg/ddu248
title: Meta-analysis of genome-wide association studies in East Asian-ancestry populations identifies four new loci for body mass index
format: Article
creator:
 • Wen, Wanqing
 • Zheng, Wei
 • Okada, Yukinori
 • Takeuchi, Fumihiko
 • Tabara, Yasuharu
 • Hwang, Joo - Yeon
 • Dorajoo, Rajkumar
 • Li, Huaixing
 • Tsai, Fuu - Jen
 • Yang, Xiaobo
 • He, Jiang
 • Wu, Ying
 • He, Meian
 • Zhang, Yi
 • Liang, Jun
 • Guo, Xiuqing
 • Sheu, Wayne Huey - Herng
 • Delahanty, Ryan
 • Guo, Xingyi
 • Kubo, Michiaki
 • Yamamoto, Ken
 • Ohkubo, Takayoshi
 • Go, Min Jin
 • Liu, Jian Jun
 • Gan, Wei
 • Chen, Ching - Chu
 • Gao, Yong
 • Li, Shengxu
 • Lee, Nanette R
 • Wu, Chen
 • Zhou, Xueya
 • Song, Huaidong
 • Yao, Jie
 • Lee, I - Te
 • Long, Jirong
 • Tsunoda, Tatsuhiko
 • Akiyama, Koichi
 • Takashima, Naoyuki
 • Cho, Yoon Shin
 • Ong, Rick Th
 • Lu, Ling
 • Chen, Chien - Hsiun
 • Tan, Aihua
 • Rice, Treva K
 • Adair, Linda S
 • Gui, Lixuan
 • Allison, Matthew
 • Lee, Wen - Jane
 • Cai, Qiuyin
 • Isomura, Minoru
 • Umemura, Satoshi
 • Kim, Young Jin
 • Seielstad, Mark
 • Hixson, James
 • Xiang, Yong - Bing
 • Isono, Masato
 • Kim, Bong - Jo
 • Sim, Xueling
 • Lu, Wei
 • Nabika, Toru
 • Lee, Juyoung
 • Lim, Wei - Yen
 • Gao, Yu - Tang
 • Takayanagi, Ryoichi
 • Kang, Dae - Hee
 • Wong, Tien Yin
 • Hsiung, Chao Agnes
 • Wu, I - Chien
 • Juang, Jyh - Ming Jimmy
 • Shi, Jiajun
 • Choi, Bo Youl
 • Aung, Tin
 • Hu, Frank
 • Kim, Mi Kyung
 • Lim, Wei Yen
 • Wang, Tzung - Dao
 • Shin, Min - Ho
 • Lee, Jeannette
 • Ji, Bu - Tian
 • Lee, Young - Hoon
 • Young, Terri L
 • Shin, Dong Hoon
 • Chun, Byung - Yeol
 • Cho, Myeong - Chan
 • Han, Bok - Ghee
 • Hwu, Chii - Min
 • Assimes, Themistocles L
 • Absher, Devin
 • Yan, Xiaofei
 • Kim, Eric
 • Kuo, Jane Z
 • Kwon, Soonil
 • Taylor, Kent D
 • Chen, Yii - Der I
 • Rotter, Jerome I
 • Qi, Lu
 • Zhu, Dingliang
 • Wu, Tangchun
 • Mohlke, Karen L
 • Gu, Dongfeng
 • Mo, Zengnan
 • Wu, Jer - Yuarn
 • Lin, Xu
 • Miki, Tetsuro
 • Tai, E. Shyong
 • Lee, Jong - Young
 • Kato, Norihiro
 • Shu, Xiao - Ou
 • Tanaka, Toshihiro
subjects:
 • Medicine
 • Biology
ispartof: Human Molecular Genetics, 2014, Vol. 23(20), pp.5492-5504
description: Recent genetic association studies have identified 55 genetic loci associated with obesity or body mass index (BMI). The vast majority, 51 loci, however, were identified in European-ancestry populations. We conducted a meta-analysis of associations between BMI and ∼2.5 million genotyped or imputed single nucleotide polymorphisms among 86 757 individuals of Asian ancestry, followed by in silico and de novo replication among 7488–47 352 additional Asian-ancestry individuals. We identified four novel BMI-associated loci near the KCNQ1 (rs2237892, P = 9.29 × 10 −13 ), ALDH2/MYL2 (rs671, P = 3.40 × 10 −11 ; rs12229654, P = 4.56 × 10 −9 ), ITIH4 (rs2535633, P = 1.77 × 10 −10 ) and NT5C2 (rs11191580, P = 3.83 × 10 −8 ) genes. The association of BMI with rs2237892, rs671 and rs12229654 was significantly stronger among men than among women. Of the 51 BMI-associated loci initially identified in European-ancestry populations, we confirmed eight loci at the genome-wide significance level ( P < 5.0 × 10 −8 ) and an additional 14 at P < 1.0 × 10 −3 with the same direction of effect as reported previously. Findings from this analysis expand our knowledge of the genetic basis of obesity.
language:
source:
identifier: ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: 10.1093/hmg/ddu248
fulltext: fulltext
issn:
 • 0964-6906
 • 09646906
 • 1460-2083
 • 14602083
url: Link


@attributes
ID1845497754
RANK0.07
NO1
SEARCH_ENGINEprimo_central_multiple_fe
SEARCH_ENGINE_TYPEPrimo Central Search Engine
LOCALfalse
PrimoNMBib
record
control
sourcerecordid10.1093/hmg/ddu248
sourceidoxford
recordidTN_oxford10.1093/hmg/ddu248
sourceformatXML
sourcesystemPC
pqid1563983531
display
typearticle
titleMeta-analysis of genome-wide association studies in East Asian-ancestry populations identifies four new loci for body mass index
creatorWen, Wanqing ; Zheng, Wei ; Okada, Yukinori ; Takeuchi, Fumihiko ; Tabara, Yasuharu ; Hwang, Joo - Yeon ; Dorajoo, Rajkumar ; Li, Huaixing ; Tsai, Fuu - Jen ; Yang, Xiaobo ; He, Jiang ; Wu, Ying ; He, Meian ; Zhang, Yi ; Liang, Jun ; Guo, Xiuqing ; Sheu, Wayne Huey - Herng ; Delahanty, Ryan ; Guo, Xingyi ; Kubo, Michiaki ; Yamamoto, Ken ; Ohkubo, Takayoshi ; Go, Min Jin ; Liu, Jian Jun ; Gan, Wei ; Chen, Ching - Chu ; Gao, Yong ; Li, Shengxu ; Lee, Nanette R ; Wu, Chen ; Zhou, Xueya ; Song, Huaidong ; Yao, Jie ; Lee, I - Te ; Long, Jirong ; Tsunoda, Tatsuhiko ; Akiyama, Koichi ; Takashima, Naoyuki ; Cho, Yoon Shin ; Ong, Rick Th ; Lu, Ling ; Chen, Chien - Hsiun ; Tan, Aihua ; Rice, Treva K ; Adair, Linda S ; Gui, Lixuan ; Allison, Matthew ; Lee, Wen - Jane ; Cai, Qiuyin ; Isomura, Minoru ; Umemura, Satoshi ; Kim, Young Jin ; Seielstad, Mark ; Hixson, James ; Xiang, Yong - Bing ; Isono, Masato ; Kim, Bong - Jo ; Sim, Xueling ; Lu, Wei ; Nabika, Toru ; Lee, Juyoung ; Lim, Wei - Yen ; Gao, Yu - Tang ; Takayanagi, Ryoichi ; Kang, Dae - Hee ; Wong, Tien Yin ; Hsiung, Chao Agnes ; Wu, I - Chien ; Juang, Jyh - Ming Jimmy ; Shi, Jiajun ; Choi, Bo Youl ; Aung, Tin ; Hu, Frank ; Kim, Mi Kyung ; Lim, Wei Yen ; Wang, Tzung - Dao ; Shin, Min - Ho ; Lee, Jeannette ; Ji, Bu - Tian ; Lee, Young - Hoon ; Young, Terri L ; Shin, Dong Hoon ; Chun, Byung - Yeol ; Cho, Myeong - Chan ; Han, Bok - Ghee ; Hwu, Chii - Min ; Assimes, Themistocles L ; Absher, Devin ; Yan, Xiaofei ; Kim, Eric ; Kuo, Jane Z ; Kwon, Soonil ; Taylor, Kent D ; Chen, Yii - Der I ; Rotter, Jerome I ; Qi, Lu ; Zhu, Dingliang ; Wu, Tangchun ; Mohlke, Karen L ; Gu, Dongfeng ; Mo, Zengnan ; Wu, Jer - Yuarn ; Lin, Xu ; Miki, Tetsuro ; Tai, E. Shyong ; Lee, Jong - Young ; Kato, Norihiro ; Shu, Xiao - Ou ; Tanaka, Toshihiro
ispartofHuman Molecular Genetics, 2014, Vol. 23(20), pp.5492-5504
identifier
descriptionRecent genetic association studies have identified 55 genetic loci associated with obesity or body mass index (BMI). The vast majority, 51 loci, however, were identified in European-ancestry populations. We conducted a meta-analysis of associations between BMI and ∼2.5 million genotyped or imputed single nucleotide polymorphisms among 86 757 individuals of Asian ancestry, followed by in silico and de novo replication among 7488–47 352 additional Asian-ancestry individuals. We identified four novel BMI-associated loci near the KCNQ1 (rs2237892, P = 9.29 × 10 −13 ), ALDH2/MYL2 (rs671, P = 3.40 × 10 −11 ; rs12229654, P = 4.56 × 10 −9 ), ITIH4 (rs2535633, P = 1.77 × 10 −10 ) and NT5C2 (rs11191580, P = 3.83 × 10 −8 ) genes. The association of BMI with rs2237892, rs671 and rs12229654 was significantly stronger among men than among women. Of the 51 BMI-associated loci initially identified in European-ancestry populations, we confirmed eight loci at the genome-wide significance level ( P < 5.0 × 10 −8 ) and an additional 14 at P < 1.0 × 10 −3 with the same direction of effect as reported previously. Findings from this analysis expand our knowledge of the genetic basis of obesity.
source
subjectMedicine ; Biology;
version4
lds50peer_reviewed
links
openurl$$Topenurl_article
openurlfulltext$$Topenurlfull_article
search
creatorcontrib
0Wen, Wanqing
1Zheng, Wei
2Okada, Yukinori
3Takeuchi, Fumihiko
4Tabara, Yasuharu
5Hwang, Joo-Yeon
6Dorajoo, Rajkumar
7Li, Huaixing
8Tsai, Fuu-Jen
9Yang, Xiaobo
10He, Jiang
11Wu, Ying
12He, Meian
13Zhang, Yi
14Liang, Jun
15Guo, Xiuqing
16Sheu, Wayne Huey-Herng
17Delahanty, Ryan
18Guo, Xingyi
19Kubo, Michiaki
20Yamamoto, Ken
21Ohkubo, Takayoshi
22Go, Min Jin
23Liu, Jian Jun
24Gan, Wei
25Chen, Ching-Chu
26Gao, Yong
27Li, Shengxu
28Lee, Nanette R
29Wu, Chen
30Zhou, Xueya
31Song, Huaidong
32Yao, Jie
33Lee, I-Te
34Long, Jirong
35Tsunoda, Tatsuhiko
36Akiyama, Koichi
37Takashima, Naoyuki
38Cho, Yoon Shin
39Ong, Rick TH
40Lu, Ling
41Chen, Chien-Hsiun
42Tan, Aihua
43Rice, Treva K
44Adair, Linda S
45Gui, Lixuan
46Allison, Matthew
47Lee, Wen-Jane
48Cai, Qiuyin
49Isomura, Minoru
50Umemura, Satoshi
51Kim, Young Jin
52Seielstad, Mark
53Hixson, James
54Xiang, Yong-Bing
55Isono, Masato
56Kim, Bong-Jo
57Sim, Xueling
58Lu, Wei
59Nabika, Toru
60Lee, Juyoung
61Lim, Wei-Yen
62Gao, Yu-Tang
63Takayanagi, Ryoichi
64Kang, Dae-Hee
65Wong, Tien Yin
66Hsiung, Chao Agnes
67Wu, I-Chien
68Juang, Jyh-Ming Jimmy
69Shi, Jiajun
70Choi, Bo Youl
71Aung, Tin
72Hu, Frank
73Kim, Mi Kyung
74Lim, Wei Yen
75Wang, Tzung-Dao
76Shin, Min-Ho
77Lee, Jeannette
78Ji, Bu-Tian
79Lee, Young-Hoon
80Young, Terri L
81Shin, Dong Hoon
82Chun, Byung-Yeol
83Cho, Myeong-Chan
84Han, Bok-Ghee
85Hwu, Chii-Min
86Assimes, Themistocles L
87Absher, Devin
88Yan, Xiaofei
89Kim, Eric
90Kuo, Jane Z
91Kwon, Soonil
92Taylor, Kent D
93Chen, Yii-Der I
94Rotter, Jerome I
95Qi, Lu
96Zhu, Dingliang
97Wu, Tangchun
98Mohlke, Karen L
99Gu, Dongfeng
100...
titleMeta-analysis of genome-wide association studies in East Asian-ancestry populations identifies four new loci for body mass index
descriptionRecent genetic association studies have identified 55 genetic loci associated with obesity or body mass index (BMI). The vast majority, 51 loci, however, were identified in European-ancestry populations. We conducted a meta-analysis of associations between BMI and ∼2.5 million genotyped or imputed single nucleotide polymorphisms among 86 757 individuals of Asian ancestry, followed by in silico and de novo replication among 7488–47 352 additional Asian-ancestry individuals. We identified four novel BMI-associated loci near the KCNQ1 (rs2237892, P = 9.29 × 10 −13 ), ALDH2/MYL2 (rs671, P = 3.40 × 10 −11 ; rs12229654, P = 4.56 × 10 −9 ), ITIH4 (rs2535633, P = 1.77 × 10 −10 ) and NT5C2 (rs11191580, P = 3.83 × 10 −8 ) genes. The association of BMI with rs2237892, rs671 and rs12229654 was significantly stronger among men than among women. Of the 51 BMI-associated loci initially identified in European-ancestry populations, we confirmed eight loci at the genome-wide significance level ( P < 5.0 × 10 −8 ) and an additional 14 at P < 1.0 × 10 −3 with the same direction of effect as reported previously. Findings from this analysis expand our knowledge of the genetic basis of obesity.
general
0ddu248
110.1093/hmg/ddu248
2Oxford Journals
sourceidoxford
recordidoxford10.1093/hmg/ddu248
issn
00964-6906
109646906
21460-2083
314602083
rsrctypearticle
creationdate2014
addtitleHuman Molecular Genetics
searchscopeoxford
scopeoxford
lsr4020141015
lsr4120140526
lsr30VSR-Enriched:[subject, pqid]
sort
titleMeta-analysis of genome-wide association studies in East Asian-ancestry populations identifies four new loci for body mass index
authorWen, Wanqing ; Zheng, Wei ; Okada, Yukinori ; Takeuchi, Fumihiko ; Tabara, Yasuharu ; Hwang, Joo - Yeon ; Dorajoo, Rajkumar ; Li, Huaixing ; Tsai, Fuu - Jen ; Yang, Xiaobo ; He, Jiang ; Wu, Ying ; He, Meian ; Zhang, Yi ; Liang, Jun ; Guo, Xiuqing ; Sheu, Wayne Huey - Herng ; Delahanty, Ryan ; Guo, Xingyi ; Kubo, Michiaki ; Yamamoto, Ken ; Ohkubo, Takayoshi ; Go, Min Jin ; Liu, Jian Jun ; Gan, Wei ; Chen, Ching - Chu ; Gao, Yong ; Li, Shengxu ; Lee, Nanette R ; Wu, Chen ; Zhou, Xueya ; Song, Huaidong ; Yao, Jie ; Lee, I - Te ; Long, Jirong ; Tsunoda, Tatsuhiko ; Akiyama, Koichi ; Takashima, Naoyuki ; Cho, Yoon Shin ; Ong, Rick Th ; Lu, Ling ; Chen, Chien - Hsiun ; Tan, Aihua ; Rice, Treva K ; Adair, Linda S ; Gui, Lixuan ; Allison, Matthew ; Lee, Wen - Jane ; Cai, Qiuyin ; Isomura, Minoru ; Umemura, Satoshi ; Kim, Young Jin ; Seielstad, Mark ; Hixson, James ; Xiang, Yong - Bing ; Isono, Masato ; Kim, Bong - Jo ; Sim, Xueling ; Lu, Wei ; Nabika, Toru ; Lee, Juyoung ; Lim, Wei - Yen ; Gao, Yu - Tang ; Takayanagi, Ryoichi ; Kang, Dae - Hee ; Wong, Tien Yin ; Hsiung, Chao Agnes ; Wu, I - Chien ; Juang, Jyh - Ming Jimmy ; Shi, Jiajun ; Choi, Bo Youl ; Aung, Tin ; Hu, Frank ; Kim, Mi Kyung ; Lim, Wei Yen ; Wang, Tzung - Dao ; Shin, Min - Ho ; Lee, Jeannette ; Ji, Bu - Tian ; Lee, Young - Hoon ; Young, Terri L ; Shin, Dong Hoon ; Chun, Byung - Yeol ; Cho, Myeong - Chan ; Han, Bok - Ghee ; Hwu, Chii - Min ; Assimes, Themistocles L ; Absher, Devin ; Yan, Xiaofei ; Kim, Eric ; Kuo, Jane Z ; Kwon, Soonil ; Taylor, Kent D ; Chen, Yii - Der I ; Rotter, Jerome I ; Qi, Lu ; Zhu, Dingliang ; Wu, Tangchun ; Mohlke, Karen L ; Gu, Dongfeng ; Mo, Zengnan ; Wu, Jer - Yuarn ; Lin, Xu ; Miki, Tetsuro ; Tai, E. Shyong ; Lee, Jong - Young ; Kato, Norihiro ; Shu, Xiao - Ou ; Tanaka, Toshihiro
creationdate20141000
facets
frbrgroupid7589002176287827670
frbrtype5
newrecords20170612
creationdate2014
collectionOxford Journals (Oxford University Press)
prefilterarticles
rsrctypearticles
creatorcontrib
0Wen, Wanqing
1Zheng, Wei
2Okada, Yukinori
3Takeuchi, Fumihiko
4Tabara, Yasuharu
5Hwang, Joo - Yeon
6Dorajoo, Rajkumar
7Li, Huaixing
8Tsai, Fuu - Jen
9Yang, Xiaobo
10He, Jiang
11Wu, Ying
12He, Meian
13Zhang, Yi
14Liang, Jun
15Guo, Xiuqing
16Sheu, Wayne Huey - Herng
17Delahanty, Ryan
18Guo, Xingyi
19Kubo, Michiaki
20Yamamoto, Ken
21Ohkubo, Takayoshi
22Go, Min Jin
23Liu, Jian Jun
24Gan, Wei
25Chen, Ching - Chu
26Gao, Yong
27Li, Shengxu
28Lee, Nanette R
29Wu, Chen
30Zhou, Xueya
31Song, Huaidong
32Yao, Jie
33Lee, I - Te
34Long, Jirong
35Tsunoda, Tatsuhiko
36Akiyama, Koichi
37Takashima, Naoyuki
38Cho, Yoon Shin
39Ong, Rick Th
40Lu, Ling
41Chen, Chien - Hsiun
42Tan, Aihua
43Rice, Treva K
44Adair, Linda S
45Gui, Lixuan
46Allison, Matthew
47Lee, Wen - Jane
48Cai, Qiuyin
49Isomura, Minoru
50Umemura, Satoshi
51Kim, Young Jin
52Seielstad, Mark
53Hixson, James
54Xiang, Yong - Bing
55Isono, Masato
56Kim, Bong - Jo
57Sim, Xueling
58Lu, Wei
59Nabika, Toru
60Lee, Juyoung
61Lim, Wei - Yen
62Gao, Yu - Tang
63Takayanagi, Ryoichi
64Kang, Dae - Hee
65Wong, Tien Yin
66Hsiung, Chao Agnes
67Wu, I - Chien
68Juang, Jyh - Ming Jimmy
69Shi, Jiajun
70Choi, Bo Youl
71Aung, Tin
72Hu, Frank
73Kim, Mi Kyung
74Lim, Wei Yen
75Wang, Tzung - Dao
76Shin, Min - Ho
77Lee, Jeannette
78Ji, Bu - Tian
79Lee, Young - Hoon
80Young, Terri L
81Shin, Dong Hoon
82Chun, Byung - Yeol
83Cho, Myeong - Chan
84Han, Bok - Ghee
85Hwu, Chii - Min
86Assimes, Themistocles L
87Absher, Devin
88Yan, Xiaofei
89Kim, Eric
90Kuo, Jane Z
91Kwon, Soonil
92Taylor, Kent D
93Chen, Yii - Der I
94Rotter, Jerome I
95Qi, Lu
96Zhu, Dingliang
97Wu, Tangchun
98Mohlke, Karen L
99Gu, Dongfeng
100...
jtitleHuman Molecular Genetics
toplevelpeer_reviewed
delivery
delcategoryRemote Search Resource
fulltextfulltext
addata
aulast
0Wen
1Zheng
2Okada
3Takeuchi
4Tabara
5Hwang
6Dorajoo
7Li
8Tsai
9Yang
10He
11Wu
12Zhang
13Liang
14Guo
15Sheu
16Delahanty
17Kubo
18Yamamoto
19Ohkubo
20Go
21Liu
22Gan
23Chen
24Gao
25Lee
26Zhou
27Song
28Yao
29Long
30Tsunoda
31Akiyama
32Takashima
33Cho
34Ong
35Lu
36Tan
37Rice
38Adair
39Gui
40Allison
41Cai
42Isomura
43Umemura
44Kim
45Seielstad
46Hixson
47Xiang
48Isono
49Sim
50Nabika
51Lim
52Takayanagi
53Kang
54Wong
55Hsiung
56Juang
57Shi
58Choi
59Aung
60Hu
61Wang
62Shin
63Ji
64Young
65Chun
66Han
67Hwu
68Assimes
69Absher
70Yan
71Kuo
72Kwon
73Taylor
74Rotter
75Qi
76Zhu
77Mohlke
78Gu
79Mo
80Lin
81Miki
82Tai
83Kato
84Shu
85Tanaka
aufirst
0Wanqing
1Wei
2Yukinori
3Fumihiko
4Yasuharu
5Joo-Yeon
6Rajkumar
7Huaixing
8Fuu-Jen
9Xiaobo
10Jiang
11Ying
12Meian
13Yi
14Jun
15Xiuqing
16Wayne Huey-Herng
17Ryan
18Xingyi
19Michiaki
20Ken
21Takayoshi
22Min Jin
23Jian Jun
24Ching-Chu
25Yong
26Shengxu
27Nanette R.
28Chen
29Xueya
30Huaidong
31Jie
32I-Te
33Jirong
34Tatsuhiko
35Koichi
36Naoyuki
37Yoon Shin
38Rick TH
39Ling
40Chien-Hsiun
41Aihua
42Treva K
43Linda S.
44Lixuan
45Matthew
46Wen-Jane
47Qiuyin
48Minoru
49Satoshi
50Young Jin
51Mark
52James
53Yong-Bing
54Masato
55Bong-Jo
56Xueling
57Toru
58Juyoung
59Wei-Yen
60Yu-Tang
61Ryoichi
62Dae-Hee
63Tien Yin
64Chao Agnes
65I-Chien
66Jyh-Ming Jimmy
67Jiajun
68Bo Youl
69Tin
70Frank
71Mi Kyung
72Wei Yen
73Tzung-Dao
74Min-Ho
75Jeannette
76Bu-Tian
77Young-Hoon
78Terri L.
79Dong Hoon
80Byung-Yeol
81Myeong-Chan
82Bok-Ghee
83Chii-Min
84Themistocles L.
85Devin
86Xiaofei
87Eric
88Jane Z.
89Soonil
90Kent D.
91Yii-Der I.
92Jerome I.
93Lu
94Dingliang
95Tangchun
96Karen L.
97Dongfeng
98Zengnan
99Jer-Yuarn
100...
au
0Wen, Wanqing
1Zheng, Wei
2Okada, Yukinori
3Takeuchi, Fumihiko
4Tabara, Yasuharu
5Hwang, Joo-Yeon
6Dorajoo, Rajkumar
7Li, Huaixing
8Tsai, Fuu-Jen
9Yang, Xiaobo
10He, Jiang
11Wu, Ying
12He, Meian
13Zhang, Yi
14Liang, Jun
15Guo, Xiuqing
16Sheu, Wayne Huey-Herng
17Delahanty, Ryan
18Guo, Xingyi
19Kubo, Michiaki
20Yamamoto, Ken
21Ohkubo, Takayoshi
22Go, Min Jin
23Liu, Jian Jun
24Gan, Wei
25Chen, Ching-Chu
26Gao, Yong
27Li, Shengxu
28Lee, Nanette R.
29Wu, Chen
30Zhou, Xueya
31Song, Huaidong
32Yao, Jie
33Lee, I-Te
34Long, Jirong
35Tsunoda, Tatsuhiko
36Akiyama, Koichi
37Takashima, Naoyuki
38Cho, Yoon Shin
39Ong, Rick TH
40Lu, Ling
41Chen, Chien-Hsiun
42Tan, Aihua
43Rice, Treva K
44Adair, Linda S.
45Gui, Lixuan
46Allison, Matthew
47Lee, Wen-Jane
48Cai, Qiuyin
49Isomura, Minoru
50Umemura, Satoshi
51Kim, Young Jin
52Seielstad, Mark
53Hixson, James
54Xiang, Yong-Bing
55Isono, Masato
56Kim, Bong-Jo
57Sim, Xueling
58Lu, Wei
59Nabika, Toru
60Lee, Juyoung
61Lim, Wei-Yen
62Gao, Yu-Tang
63Takayanagi, Ryoichi
64Kang, Dae-Hee
65Wong, Tien Yin
66Hsiung, Chao Agnes
67Wu, I-Chien
68Juang, Jyh-Ming Jimmy
69Shi, Jiajun
70Choi, Bo Youl
71Aung, Tin
72Hu, Frank
73Kim, Mi Kyung
74Lim, Wei Yen
75Wang, Tzung-Dao
76Shin, Min-Ho
77Lee, Jeannette
78Ji, Bu-Tian
79Lee, Young-Hoon
80Young, Terri L.
81Shin, Dong Hoon
82Chun, Byung-Yeol
83Cho, Myeong-Chan
84Han, Bok-Ghee
85Hwu, Chii-Min
86Assimes, Themistocles L.
87Absher, Devin
88Yan, Xiaofei
89Kim, Eric
90Kuo, Jane Z.
91Kwon, Soonil
92Taylor, Kent D.
93Chen, Yii-Der I.
94Rotter, Jerome I.
95Qi, Lu
96Zhu, Dingliang
97Wu, Tangchun
98Mohlke, Karen L.
99Gu, Dongfeng
100...
atitleMeta-analysis of genome-wide association studies in East Asian-ancestry populations identifies four new loci for body mass index
jtitleHuman Molecular Genetics
risdate201410
volume23
issue20
spage5492
epage5504
pages5492-5504
issn0964-6906
eissn1460-2083
formatjournal
genrearticle
ristypeJOUR
abstractRecent genetic association studies have identified 55 genetic loci associated with obesity or body mass index (BMI). The vast majority, 51 loci, however, were identified in European-ancestry populations. We conducted a meta-analysis of associations between BMI and ∼2.5 million genotyped or imputed single nucleotide polymorphisms among 86 757 individuals of Asian ancestry, followed by in silico and de novo replication among 7488–47 352 additional Asian-ancestry individuals. We identified four novel BMI-associated loci near the KCNQ1 (rs2237892, P = 9.29 × 10 −13 ), ALDH2/MYL2 (rs671, P = 3.40 × 10 −11 ; rs12229654, P = 4.56 × 10 −9 ), ITIH4 (rs2535633, P = 1.77 × 10 −10 ) and NT5C2 (rs11191580, P = 3.83 × 10 −8 ) genes. The association of BMI with rs2237892, rs671 and rs12229654 was significantly stronger among men than among women. Of the 51 BMI-associated loci initially identified in European-ancestry populations, we confirmed eight loci at the genome-wide significance level ( P < 5.0 × 10 −8 ) and an additional 14 at P < 1.0 × 10 −3 with the same direction of effect as reported previously. Findings from this analysis expand our knowledge of the genetic basis of obesity.
pubOxford University Press
doi10.1093/hmg/ddu248
date2014-10