schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

Association of lifestyle-related factors with circadian onset patterns of acute myocardial infarction: a prospective observational study in Japan.

OBJECTIVEThe onset of acute myocardial infarction (AMI) shows characteristic circadian variations involving a definite morning peak and a less-defined night-time peak. However, the factors influencing the circadian patterns of AMI onset and their influence on morning and night-time peaks have not be... Full description

Journal Title: BMJ open June 6, 2014, Vol.4(6), p.e005067
Main Author: Edahiro, Ryuya
Other Authors: Sakata, Yasuhiko , Nakatani, Daisaku , Suna, Shinichiro , Usami, Masaya , Matsumoto, Sen , Hara, Masahiko , Kitamura, Tetsuhisa , Sato, Hiroshi , Yamashita, Shizuya , Nanto, Shinsuke , Hikoso, Shungo , Sakata, Yasushi , Hori, Masatsugu , Hamasaki, Toshimitsu , Komuro, Issei , Edahiro, Ryuya
Format: Electronic Article Electronic Article
Language: English
Subjects:
ID: ISSN: 2044-6055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2014-005067
Link: http://search.proquest.com/docview/1534472185/?pq-origsite=primo
Zum Text:
SendSend as email Add to Book BagAdd to Book Bag
Staff View
recordid: proquest1534472185
title: Association of lifestyle-related factors with circadian onset patterns of acute myocardial infarction: a prospective observational study in Japan.
format: Article
creator:
 • Edahiro, Ryuya
 • Sakata, Yasuhiko
 • Nakatani, Daisaku
 • Suna, Shinichiro
 • Usami, Masaya
 • Matsumoto, Sen
 • Hara, Masahiko
 • Kitamura, Tetsuhisa
 • Sato, Hiroshi
 • Yamashita, Shizuya
 • Nanto, Shinsuke
 • Hikoso, Shungo
 • Sakata, Yasushi
 • Hori, Masatsugu
 • Hamasaki, Toshimitsu
 • Komuro, Issei
 • Edahiro, Ryuya
subjects:
 • Aged–Epidemiology
 • Circadian Rhythm–Epidemiology
 • Female–Epidemiology
 • Humans–Epidemiology
 • Japan–Epidemiology
 • Life Style–Epidemiology
 • Male–Epidemiology
 • Middle Aged–Epidemiology
 • Myocardial Infarction–Epidemiology
 • Prospective Studies–Epidemiology
ispartof: BMJ open, June 6, 2014, Vol.4(6), p.e005067
description: OBJECTIVEThe onset of acute myocardial infarction (AMI) shows characteristic circadian variations involving a definite morning peak and a less-defined night-time peak. However, the factors influencing the circadian patterns of AMI onset and their influence on morning and night-time peaks have not been...
language: eng
source:
identifier: ISSN: 2044-6055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2014-005067
fulltext: fulltext
issn:
 • 20446055
 • 2044-6055
url: Link


@attributes
ID1483787140
RANK0.07
NO1
SEARCH_ENGINEprimo_central_multiple_fe
SEARCH_ENGINE_TYPEPrimo Central Search Engine
LOCALfalse
PrimoNMBib
record
control
sourcerecordid1534472185
sourceidproquest
recordidTN_proquest1534472185
sourcesystemPC
pqid1534472185
display
typearticle
titleAssociation of lifestyle-related factors with circadian onset patterns of acute myocardial infarction: a prospective observational study in Japan.
creatorEdahiro, Ryuya ; Sakata, Yasuhiko ; Nakatani, Daisaku ; Suna, Shinichiro ; Usami, Masaya ; Matsumoto, Sen ; Hara, Masahiko ; Kitamura, Tetsuhisa ; Sato, Hiroshi ; Yamashita, Shizuya ; Nanto, Shinsuke ; Hikoso, Shungo ; Sakata, Yasushi ; Hori, Masatsugu ; Hamasaki, Toshimitsu ; Komuro, Issei ; Edahiro, Ryuya
contributorKomuro, Issei (correspondence author) ; Sakata, Yasuhiko (record owner) ; Nakatani, Daisaku ; Suna, Shinichiro ; Usami, Masaya ; Matsumoto, Sen ; Hara, Masahiko ; Kishida, Mariko ; Nagai, Rie ; Kijima, Yoshiyuki ; Nakagawa, Yusuke ; Ichikawa, Minoru ; Lim, Young-Jae ; Kawano, Shigeo ; Sato, Hiroshi ; Shimazu, Takashi ; Fuji, Hisakazu ; Aoki, Kazuhiro ; Nagata, Seiki ; Ishida, Yoshio ; Uematsu, Masaaki ; Watanabe, Tetsuya ; Fujita, Masashi ; Awata, Masaki ; Sugii, Michio ; Fukunami, Masatake ; Yamada, Takahisa ; Morita, Takashi ; Hasegawa, Shinji ; Ogasawara, Nobuyuki ; Sasaki, Tatsuya ; Yasuoka, Yoshinori ; Kusuoka, Hideo ; Koretsune, Yukihiro ; Yasumura, Yoshio ; Hori, Masatsugu ; Kodama, Kazuhisa ; Ueda, Yasunori ; Kashiwase, Kazunori ; Hirata, Akio ; Nishio, Mayu ; Asai, Mitsutoshi ; Yamada, Yoshio ; Tanouchi, Jun ; Nishino, Masami ; Kato, Hiroyasu ; Shutta, Ryu ; Beppu, Shintaro ; Kohama, Akio ; Yamamoto, Hiroyoshi ; Komuro, Issei ; Nanto, Shinsuke ; Otsu, Kinya ; Matsumura, Yasushi ; Yamamoto, Kazuhiro ; Minamino, Tetsuo ; Sumitsuji, Satoru ; Sakata, Yasuhiko ; Hikoso, Shungo ; Nakatani, Daisaku ; Hayashi, Toru ; Doi, Yasuji ; Okada, Ken-Ichiro ; Ito, Noritoshi ; Fuji, Kenshi ; Iwakura, Katsuomi ; Okamura, Atsushi ; Date, Motoo ; Higuchi, Yoshiharu ; Akehi, Noriyuki ; Hishida, Eiji ; Hoshida, Shiro ; Hashimura, Kazuhiko ; Adachi, Takayoshi ; Adachi, Takayoshi ; Adachi, Takayoshi
ispartofBMJ open, June 6, 2014, Vol.4(6), p.e005067
identifierISSN: 2044-6055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2014-005067
subjectAged–Epidemiology ; Circadian Rhythm–Epidemiology ; Female–Epidemiology ; Humans–Epidemiology ; Japan–Epidemiology ; Life Style–Epidemiology ; Male–Epidemiology ; Middle Aged–Epidemiology ; Myocardial Infarction–Epidemiology ; Prospective Studies–Epidemiology
descriptionOBJECTIVEThe onset of acute myocardial infarction (AMI) shows characteristic circadian variations involving a definite morning peak and a less-defined night-time peak. However, the factors influencing the circadian patterns of AMI onset and their influence on morning and night-time peaks have not been...
languageeng
source
version5
lds50peer_reviewed
links
openurl$$Topenurl_article
openurlfulltext$$Topenurlfull_article
backlink$$Uhttp://search.proquest.com/docview/1534472185/?pq-origsite=primo$$EView_record_in_ProQuest_(subscribers_only)
search
creatorcontrib
0Edahiro, Ryuya
1Sakata, Yasuhiko
2Nakatani, Daisaku
3Suna, Shinichiro
4Usami, Masaya
5Matsumoto, Sen
6Hara, Masahiko
7Kitamura, Tetsuhisa
8Sato, Hiroshi
9Yamashita, Shizuya
10Nanto, Shinsuke
11Hikoso, Shungo
12Sakata, Yasushi
13Hori, Masatsugu
14Hamasaki, Toshimitsu
15Komuro, Issei
titleAssociation of lifestyle-related factors with circadian onset patterns of acute myocardial infarction: a prospective observational study in Japan.
descriptionOBJECTIVEThe onset of acute myocardial infarction (AMI) shows characteristic circadian variations involving a definite morning peak and a less-defined night-time peak. However, the factors influencing the circadian patterns of AMI onset and their influence on morning and night-time peaks have not been...
subject
0Aged–Epidemiology
1Circadian Rhythm–Epidemiology
2Female–Epidemiology
3Humans–Epidemiology
4Japan–Epidemiology
5Life Style–Epidemiology
6Male–Epidemiology
7Middle Aged–Epidemiology
8Myocardial Infarction–Epidemiology
9Prospective Studies–Epidemiology
general
0English
110.1136/bmjopen-2014-005067
2MEDLINE (ProQuest)
3ProQuest Biological Science Collection
4ProQuest Natural Science Collection
5ProQuest SciTech Collection
6Biological Science Database
7Natural Science Collection
8SciTech Premium Collection
9Health Research Premium Collection
10Health Research Premium Collection (Alumni edition)
11Biological Science Index (ProQuest)
sourceidproquest
recordidproquest1534472185
issn
020446055
12044-6055
rsrctypearticle
creationdate2014
addtitleBMJ open
searchscope
01007527
11007944
21009130
310000004
410000038
510000050
610000120
710000159
810000238
910000253
1010000260
1110000270
1210000271
1310000302
1410000350
15proquest
scope
01007527
11007944
21009130
310000004
410000038
510000050
610000120
710000159
810000238
910000253
1010000260
1110000270
1210000271
1310000302
1410000350
15proquest
lsr43
01007527false
11007944false
21009130false
310000004false
410000038false
510000050false
610000120false
710000159false
810000238false
910000253false
1010000260false
1110000270false
1210000271false
1310000302false
1410000350false
contributor
0Komuro, Issei
1Sakata, Yasuhiko
2Nakatani, Daisaku
3Suna, Shinichiro
4Usami, Masaya
5Matsumoto, Sen
6Hara, Masahiko
7Kishida, Mariko
8Nagai, Rie
9Kijima, Yoshiyuki
10Nakagawa, Yusuke
11Ichikawa, Minoru
12Lim, Young-Jae
13Kawano, Shigeo
14Sato, Hiroshi
15Shimazu, Takashi
16Fuji, Hisakazu
17Aoki, Kazuhiro
18Nagata, Seiki
19Ishida, Yoshio
20Uematsu, Masaaki
21Watanabe, Tetsuya
22Fujita, Masashi
23Awata, Masaki
24Sugii, Michio
25Fukunami, Masatake
26Yamada, Takahisa
27Morita, Takashi
28Hasegawa, Shinji
29Ogasawara, Nobuyuki
30Sasaki, Tatsuya
31Yasuoka, Yoshinori
32Kusuoka, Hideo
33Koretsune, Yukihiro
34Yasumura, Yoshio
35Hori, Masatsugu
36Kodama, Kazuhisa
37Ueda, Yasunori
38Kashiwase, Kazunori
39Hirata, Akio
40Nishio, Mayu
41Asai, Mitsutoshi
42Yamada, Yoshio
43Tanouchi, Jun
44Nishino, Masami
45Kato, Hiroyasu
46Shutta, Ryu
47Beppu, Shintaro
48Kohama, Akio
49Yamamoto, Hiroyoshi
50Nanto, Shinsuke
51Otsu, Kinya
52Matsumura, Yasushi
53Yamamoto, Kazuhiro
54Minamino, Tetsuo
55Sumitsuji, Satoru
56Hikoso, Shungo
57Hayashi, Toru
58Doi, Yasuji
59Okada, Ken-Ichiro
60Ito, Noritoshi
61Fuji, Kenshi
62Iwakura, Katsuomi
63Okamura, Atsushi
64Date, Motoo
65Higuchi, Yoshiharu
66Akehi, Noriyuki
67Hishida, Eiji
68Hoshida, Shiro
69Hashimura, Kazuhiko
70Adachi, Takayoshi
startdate20140606
enddate20140606
citationpf e005067 pt e005067 vol 4 issue 6
lsr30VSR-Enriched:[pqid]
sort
titleAssociation of lifestyle-related factors with circadian onset patterns of acute myocardial infarction: a prospective observational study in Japan.
authorEdahiro, Ryuya ; Sakata, Yasuhiko ; Nakatani, Daisaku ; Suna, Shinichiro ; Usami, Masaya ; Matsumoto, Sen ; Hara, Masahiko ; Kitamura, Tetsuhisa ; Sato, Hiroshi ; Yamashita, Shizuya ; Nanto, Shinsuke ; Hikoso, Shungo ; Sakata, Yasushi ; Hori, Masatsugu ; Hamasaki, Toshimitsu ; Komuro, Issei ; Edahiro,...
creationdate20140606
lso0120140606
facets
frbrgroupid3478352426083885608
frbrtype5
newrecords20181218
languageeng
creationdate2014
topic
0Aged–Epidemiology
1Circadian Rhythm–Epidemiology
2Female–Epidemiology
3Humans–Epidemiology
4Japan–Epidemiology
5Life Style–Epidemiology
6Male–Epidemiology
7Middle Aged–Epidemiology
8Myocardial Infarction–Epidemiology
9Prospective Studies–Epidemiology
collection
0MEDLINE (ProQuest)
1ProQuest Biological Science Collection
2ProQuest Natural Science Collection
3ProQuest SciTech Collection
4Biological Science Database
5Natural Science Collection
6SciTech Premium Collection
7Health Research Premium Collection
8Health Research Premium Collection (Alumni edition)
9Biological Science Index (ProQuest)
prefilterarticles
rsrctypearticles
creatorcontrib
0Edahiro, Ryuya
1Sakata, Yasuhiko
2Nakatani, Daisaku
3Suna, Shinichiro
4Usami, Masaya
5Matsumoto, Sen
6Hara, Masahiko
7Kitamura, Tetsuhisa
8Sato, Hiroshi
9Yamashita, Shizuya
10Nanto, Shinsuke
11Hikoso, Shungo
12Sakata, Yasushi
13Hori, Masatsugu
14Hamasaki, Toshimitsu
15Komuro, Issei
16Kishida, Mariko
17Nagai, Rie
18Kijima, Yoshiyuki
19Nakagawa, Yusuke
20Ichikawa, Minoru
21Lim, Young-Jae
22Kawano, Shigeo
23Shimazu, Takashi
24Fuji, Hisakazu
25Aoki, Kazuhiro
26Nagata, Seiki
27Ishida, Yoshio
28Uematsu, Masaaki
29Watanabe, Tetsuya
30Fujita, Masashi
31Awata, Masaki
32Sugii, Michio
33Fukunami, Masatake
34Yamada, Takahisa
35Morita, Takashi
36Hasegawa, Shinji
37Ogasawara, Nobuyuki
38Sasaki, Tatsuya
39Yasuoka, Yoshinori
40Kusuoka, Hideo
41Koretsune, Yukihiro
42Yasumura, Yoshio
43Kodama, Kazuhisa
44Ueda, Yasunori
45Kashiwase, Kazunori
46Hirata, Akio
47Nishio, Mayu
48Asai, Mitsutoshi
49Yamada, Yoshio
50Tanouchi, Jun
51Nishino, Masami
52Kato, Hiroyasu
53Shutta, Ryu
54Beppu, Shintaro
55Kohama, Akio
56Yamamoto, Hiroyoshi
57Otsu, Kinya
58Matsumura, Yasushi
59Yamamoto, Kazuhiro
60Minamino, Tetsuo
61Sumitsuji, Satoru
62Hayashi, Toru
63Doi, Yasuji
64Okada, Ken-Ichiro
65Ito, Noritoshi
66Fuji, Kenshi
67Iwakura, Katsuomi
68Okamura, Atsushi
69Date, Motoo
70Higuchi, Yoshiharu
71Akehi, Noriyuki
72Hishida, Eiji
73Hoshida, Shiro
74Hashimura, Kazuhiko
75Adachi, Takayoshi
jtitleBMJ open
toplevelpeer_reviewed
delivery
delcategoryRemote Search Resource
fulltextfulltext
addata
aulast
0Edahiro
1Sakata
2Nakatani
3Suna
4Usami
5Matsumoto
6Hara
7Kitamura
8Sato
9Yamashita
10Nanto
11Hikoso
12Hori
13Hamasaki
14Komuro
aufirst
0Ryuya
1Yasuhiko
2Daisaku
3Shinichiro
4Masaya
5Sen
6Masahiko
7Tetsuhisa
8Hiroshi
9Shizuya
10Shinsuke
11Shungo
12Yasushi
13Masatsugu
14Toshimitsu
15Issei
au
0Edahiro, Ryuya
1Sakata, Yasuhiko
2Nakatani, Daisaku
3Suna, Shinichiro
4Usami, Masaya
5Matsumoto, Sen
6Hara, Masahiko
7Kitamura, Tetsuhisa
8Sato, Hiroshi
9Yamashita, Shizuya
10Nanto, Shinsuke
11Hikoso, Shungo
12Sakata, Yasushi
13Hori, Masatsugu
14Hamasaki, Toshimitsu
15Komuro, Issei
addau
0Komuro, Issei
1Sakata, Yasuhiko
2Nakatani, Daisaku
3Suna, Shinichiro
4Usami, Masaya
5Matsumoto, Sen
6Hara, Masahiko
7Kishida, Mariko
8Nagai, Rie
9Kijima, Yoshiyuki
10Nakagawa, Yusuke
11Ichikawa, Minoru
12Lim, Young-Jae
13Kawano, Shigeo
14Sato, Hiroshi
15Shimazu, Takashi
16Fuji, Hisakazu
17Aoki, Kazuhiro
18Nagata, Seiki
19Ishida, Yoshio
20Uematsu, Masaaki
21Watanabe, Tetsuya
22Fujita, Masashi
23Awata, Masaki
24Sugii, Michio
25Fukunami, Masatake
26Yamada, Takahisa
27Morita, Takashi
28Hasegawa, Shinji
29Ogasawara, Nobuyuki
30Sasaki, Tatsuya
31Yasuoka, Yoshinori
32Kusuoka, Hideo
33Koretsune, Yukihiro
34Yasumura, Yoshio
35Hori, Masatsugu
36Kodama, Kazuhisa
37Ueda, Yasunori
38Kashiwase, Kazunori
39Hirata, Akio
40Nishio, Mayu
41Asai, Mitsutoshi
42Yamada, Yoshio
43Tanouchi, Jun
44Nishino, Masami
45Kato, Hiroyasu
46Shutta, Ryu
47Beppu, Shintaro
48Kohama, Akio
49Yamamoto, Hiroyoshi
50Nanto, Shinsuke
51Otsu, Kinya
52Matsumura, Yasushi
53Yamamoto, Kazuhiro
54Minamino, Tetsuo
55Sumitsuji, Satoru
56Hikoso, Shungo
57Hayashi, Toru
58Doi, Yasuji
59Okada, Ken-Ichiro
60Ito, Noritoshi
61Fuji, Kenshi
62Iwakura, Katsuomi
63Okamura, Atsushi
64Date, Motoo
65Higuchi, Yoshiharu
66Akehi, Noriyuki
67Hishida, Eiji
68Hoshida, Shiro
69Hashimura, Kazuhiko
70Adachi, Takayoshi
atitleAssociation of lifestyle-related factors with circadian onset patterns of acute myocardial infarction: a prospective observational study in Japan.
jtitleBMJ open
risdate20140606
volume4
issue6
spagee005067
epagee005067
pagese005067
issn2044-6055
formatjournal
genrearticle
ristypeJOUR
abstractOBJECTIVEThe onset of acute myocardial infarction (AMI) shows characteristic circadian variations involving a definite morning peak and a less-defined night-time peak. However, the factors influencing the circadian patterns of AMI onset and their influence on morning and night-time peaks have not been...
doi10.1136/bmjopen-2014-005067
urlhttp://search.proquest.com/docview/1534472185/
date2014-06-06