schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

ST-segment elevation myocardial infarction in China from 2001 to 2011 (the China PEACE-Retrospective Acute Myocardial Infarction Study): a retrospective analysis of hospital data.

BACKGROUNDDespite the importance of ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) in China, no nationally representative studies have characterised the clinical profiles, management, and outcomes of this cardiac event during the past decade. We aimed to assess trends in characteristics, treatme... Full description

Journal Title: Lancet (London England), January 31, 2015, Vol.385(9966), pp.441-451
Main Author: Li, Jing
Other Authors: Li, Xi , Wang, Qing , Hu, Shuang , Wang, Yongfei , Masoudi, Frederick A , Spertus, John A , Krumholz, Harlan M , Jiang, Lixin , Li, Jing
Format: Electronic Article Electronic Article
Language: English
Subjects:
ID: E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60921-1
Link: http://search.proquest.com/docview/1658421559/?pq-origsite=primo
Zum Text:
SendSend as email Add to Book BagAdd to Book Bag
Staff View
recordid: proquest1658421559
title: ST-segment elevation myocardial infarction in China from 2001 to 2011 (the China PEACE-Retrospective Acute Myocardial Infarction Study): a retrospective analysis of hospital data.
format: Article
creator:
 • Li, Jing
 • Li, Xi
 • Wang, Qing
 • Hu, Shuang
 • Wang, Yongfei
 • Masoudi, Frederick A
 • Spertus, John A
 • Krumholz, Harlan M
 • Jiang, Lixin
 • Li, Jing
subjects:
 • Aged–Administration & Dosage
 • Aspirin–Epidemiology
 • China–Administration & Dosage
 • Clopidogrel–Trends
 • Female–Statistics & Numerical Data
 • Fibrinolytic Agents–Statistics & Numerical Data
 • Healthcare Disparities–Epidemiology
 • Hospital Mortality–Therapy
 • Hospitals, Rural–Trends
 • Hospitals, Urban–Statistics & Numerical Data
 • Humans–Administration & Dosage
 • Male–Analogs & Derivatives
 • Middle Aged–Analogs & Derivatives
 • Myocardial Infarction–Analogs & Derivatives
 • Myocardial Reperfusion–Analogs & Derivatives
 • Patient Admission–Analogs & Derivatives
 • Percutaneous Coronary Intervention–Analogs & Derivatives
 • Quality of Health Care–Analogs & Derivatives
 • Retrospective Studies–Analogs & Derivatives
 • Ticlopidine–Analogs & Derivatives
 • Treatment Outcome–Analogs & Derivatives
 • Fibrinolytic Agents
 • Clopidogrel
 • Ticlopidine
 • Aspirin
ispartof: Lancet (London, England), January 31, 2015, Vol.385(9966), pp.441-451
description: BACKGROUNDDespite the importance of ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) in China, no nationally representative studies have characterised the clinical profiles, management, and outcomes of this cardiac event during the past decade. We aimed to assess trends in characteristics, treatment, and outcomes for patients with STEMI in China between 2001 and 2011. METHODSIn a retrospective analysis of hospital records, we used a two-stage random sampling design to create a nationally representative sample of patients in China admitted to hospital for STEMI in 3 years (2001, 2006, and 2011). In the first stage, we used a simple random-sampling procedure stratified by economic-geographical region to generate a list of participating hospitals. In the second stage we obtained case data for rates of STEMI, treatments, and baseline characteristics from patients attending each sampled hospital with a systematic sampling approach. We weighted our findings to estimate nationally representative rates and assess changes from 2001 to 2011. This study is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT01624883. FINDINGSWe sampled 175 hospitals (162 participated in the study) and 18,631 acute myocardial infarction admissions, of which 13,815 were STEMI admissions. 12,264 patients were included in analysis of treatments, procedures, and tests, and 11,986 were included in analysis of in-hospital outcomes. Between 2001 and 2011, estimated national rates of hospital admission for STEMI per 100,000 people increased (from 3·5 in 2001, to 7·9 in 2006, to 15·4 in 2011; ptrend
language: eng
source:
identifier: E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60921-1
fulltext: fulltext
issn:
 • 1474547X
 • 1474-547X
url: Link


@attributes
ID1236661332
RANK0.07
NO1
SEARCH_ENGINEprimo_central_multiple_fe
SEARCH_ENGINE_TYPEPrimo Central Search Engine
LOCALfalse
PrimoNMBib
record
control
sourcerecordid1658421559
sourceidproquest
recordidTN_proquest1658421559
sourcesystemOther
pqid1658421559
galeid401518482
display
typearticle
titleST-segment elevation myocardial infarction in China from 2001 to 2011 (the China PEACE-Retrospective Acute Myocardial Infarction Study): a retrospective analysis of hospital data.
creatorLi, Jing ; Li, Xi ; Wang, Qing ; Hu, Shuang ; Wang, Yongfei ; Masoudi, Frederick A ; Spertus, John A ; Krumholz, Harlan M ; Jiang, Lixin ; Li, Jing
contributorWeng, Shiping (correspondence author) ; Xie, Shuying (record owner) ; Wu, Lirong ; Chen, Jiulin ; Li, Tianfa ; Wang, Jun ; Yu, Qin ; Li, Xiaofei ; Li, Zhong ; Hao, Shiguo ; Zhang, Yuzhen ; Wu, Xuemei ; Zhang, Yachen ; Liu, Zhifeng ; Wang, Zhongxin ; Jia, Hao ; Bate, Bayin ; Qiqige, Badeng ; Jin, Xiang ; Cai, Ting ; Liu, Fengqin ; Xu, Dayong ; He, Xuejin ; Yang, Shui ; Yuan, Chun ; Wang, Jiping ; Gu, Lihua ; Li, Lin ; Chen, Shijiao ; Zhi, Yongchao ; Sun, Lili ; Zhou, Shengcheng ; Jin, Lingjiao ; Leng, Yong ; Zhang, Liangchuan ; Deng, Tianyun ; Wang, Yuanjin ; Zhang, Wenhua ; Ma, Xinmin ; Li, Weimin ; Lu, Liang ; Ge, Xuan ; Wu, Xiaoping ; He, Yanming ; Meng, Fanju ; Li, Jia ; Liao, Dexi ; Liu, Guangyong ; Long, Wen ; Chen, Xiangwen ; Zhang, Baohong ; Yin, Yonghou ; Tian, Bin ; Yi, Yong ; Wu, Chaoyong ; Liu, Baoqi ; Zhao, Zhihui ; Li, Haiming ; Guo, Yansong ; Chen, Xinjing ; Xiang, Liquan ; Ning, Lin ; Chen, Mei ; Jin, Xin ; Li, Guiling ; Li, Xiuqi ; Wu, Xing'an ; Tan, Congjun ; Feng, Mingfang ; Wang, Meili ; Wen, Liangfa ; Fu, Xiang ; Xie, Qunxing ; Zhang, Wei ; Zhuang, Yanni ; Lu, Hua ; Lu, Jiaqian ; Huang, Yu ; Zhou, Yin ; Hu, Qiuling ; Xiao, Chunhui ; Hu, Xiaoli ; Wu, Yongshuan ; Wang, Qiuli ; Xu, Youlin ; Yu, Xuefei ; Gao, Chuanyu ; Zhang, Jianhong ; Zhang, You ; Niu, Wentang ; Ma, Xiaolei ; Wang, Yong ; Pan, Xiaowen ; Liu, Yanlong ; Miao, Lifu ; Yin, Yanping ; Zhang, Zhiying ; Feng, Shutang ; Wang, Aiping ; Zhang, Jiangli ; Li, Feipeng ; Wang, Hong ; Yu, Lijun ; Zhao, Xinxin ; Shen, Yuansheng ; Li, Zhiming ; He, Lizhen ; Rong, Zhiyi ; Luo, Wei ; Wang, Xueqiao ; Yao, Jianghua ; Wan, Rongjun ; Tang, Jianglin ; Wu, Guanghan ; Wu, Jie ; Xu, Bin ; Huang, Qing ; Wu, Xiaohe ; Ge, Sang ; Pu, Pian ; Duoji, Pingcuo ; Dai, Hui ; Du, Yuming ; Guo, Wei ; Shi, Jianping ; Zhao, Peihua ; Sun, Jingsheng ; Li, Hongxiang ; Liang, Wen ; Qin, Wen ; Dong, Zhiwen ; Zhao, Zhenhai ; Li, Xin ; Xu, Qin ; Yuan, Yaofeng ; Li, Zhirong ; Gao, Jinbo ; Guo, Qiu'E ; Zhao, Ruiqing ; Song, Guangjun ; Wang, Lize ; Song, Haiyun ; Bai, Lanping ; He, Jinwen ; He, Jinming ; Shang, Keyong ; Liu, Changjiang ; Xi, Kuituan ; Liu, Rihui ; Guo, Peng ; Guo, Chaoyang ; Liu, Xiangjun ; Zhao, Rujun ; Yu, Zeyong ; Li, Wenzhou ; Jing, Xudong ; Wang, Huanling ; Zhao, Xiyuan ; Zhang, Chao ; Chen, Long ; Wei, Meifa ; Liu, Yan ; Chen, Shengde ; Chen, Kaihong ; Fang, Yong ; Liao, Ying ; Wang, Junli ; Liu, Tianyu ; Cheng, Suzhe ; Zhou, Yunke ; Niu, Xiaoxia ; Cao, Huifang ; Feng, Zebin ; Feng, Min ; Duan, Feilong ; Yi, Haiming ; Xu, Yuanxun ; Guo, Anran ; Zhou, Xianshun ; Cai, Hongzhuan ; Zheng, Peng ; Guo, Gaofeng ; Li, Xiang ; Bao, Minwu ; Liu, Yuhong ; Chen, Shaoliang ; Jia, Haibo ; Peng, Hongjuan ; Dai, Duanping ; Hong, Shaoxiong ; Chen, Song ; Zhang, Dongya ; Wang, Ying ; Li, Yudong ; Gao, Jianbu ; Yang, Shouzhong ; An, Junhu ; Shen, Chenyang ; Liu, Yunfeng ; Wu, Chun ; Qu, Huan ; Chen, Saiyong ; Lin, Yuhui ; Jiao, Dehai ; Wang, Manhong ; Wang, Qiu ; Xue, Yingliang ; Zhang, Ruijun ; Yuan, Cheng ; Wu, Lei ; Zhang, Jianqing ; Wei, Chunmei ; Shen, Yanmei ; Zhang, Hehua ; Pan, Hongmei ; Gao, Yong ; Ma, Xiaowen ; Liang, Yanli ; Wang, Tianbiao ; Zhao, Daguo ; Tu, Xiaoming ; Gao, Zhenyan ; Wang, Fangning ; Yang, Qiang ; Kang, Xiaoping ; Fang, Jianbin ; Liu, Dongmei ; Shen, Chengning ; Li, Mengfei ; Guan, Yingmin ; Wang, Wenfeng ; Xiao, Ting ; Wang, Qian ; Jiang, Fengyun ; Wu, Kaiyou ; Wang, Songguo ; Fu, Xujie ; Zhang, Shu ; Gao, Lifang ; Zhang, Min
ispartofLancet (London, England), January 31, 2015, Vol.385(9966), pp.441-451
identifier
subject
descriptionBACKGROUNDDespite the importance of ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) in China, no nationally representative studies have characterised the clinical profiles, management, and outcomes of this cardiac event during the past decade. We aimed to assess trends in characteristics, treatment, and outcomes for patients with STEMI in China between 2001 and 2011. METHODSIn a retrospective analysis of hospital records, we used a two-stage random sampling design to create a nationally representative sample of patients in China admitted to hospital for STEMI in 3 years (2001, 2006, and 2011). In the first stage, we used a simple random-sampling procedure stratified by economic-geographical region to generate a list of participating hospitals. In the second stage we obtained case data for rates of STEMI, treatments, and baseline characteristics from patients attending each sampled hospital with a systematic sampling approach. We weighted our findings to estimate nationally representative rates and assess changes from 2001 to 2011. This study is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT01624883. FINDINGSWe sampled 175 hospitals (162 participated in the study) and 18,631 acute myocardial infarction admissions, of which 13,815 were STEMI admissions. 12,264 patients were included in analysis of treatments, procedures, and tests, and 11,986 were included in analysis of in-hospital outcomes. Between 2001 and 2011, estimated national rates of hospital admission for STEMI per 100,000 people increased (from 3·5 in 2001, to 7·9 in 2006, to 15·4 in 2011; ptrend<0·0001) and the prevalence of risk factors-including smoking, hypertension, diabetes, and dyslipidaemia-increased. We noted significant increases in use of aspirin within 24 h (79·7% [95% CI 77·9-81·5] in 2001 vs 91·2% [90·5-91·8] in 2011, ptrend<0·0001) and clopidogrel (1·5% [95% CI 1·0-2·1] in 2001 vs 82·1% [81·1-83·0] in 2011, ptrend<0·0001) in patients without documented contraindications. Despite an increase in the use of primary percutaneous coronary intervention (10·6% [95% CI 8·6-12·6] in 2001 vs 28·1% [26·6-29·7] in 2011, ptrend<0·0001), the proportion of patients who did not receive reperfusion did not significantly change (45·3% [95% CI 42·1-48·5] in 2001 vs 44·8% [43·1-46·5] in 2011, ptrend=0·69). The median length of hospital stay decreased from 12 days (IQR 7-18) in 2001 to 10 days (6-14) in 2011 (ptrend<0·0001). Adjusted in-hospital mortality did not significantly change between 2001 and 2011 (odds ratio 0·82, 95% CI 0·62-1·10, ptrend=0·07). INTERPRETATIONDuring the past decade in China, hospital admissions for STEMI have risen; in these patients, comorbidities and the intensity of testing and treatment have increased. Quality of care has improved for some treatments, but important gaps persist and in-hospital mortality has not decreased. National efforts are needed to improve the care and outcomes for patients with STEMI in China. FUNDINGNational Health and Family Planning Commission of China.
languageeng
source
version8
lds50peer_reviewed
links
openurl$$Topenurl_article
openurlfulltext$$Topenurlfull_article
backlink$$Uhttp://search.proquest.com/docview/1658421559/?pq-origsite=primo$$EView_record_in_ProQuest_(subscribers_only)
search
creatorcontrib
0Li, Jing
1Li, Xi
2Wang, Qing
3Hu, Shuang
4Wang, Yongfei
5Masoudi, Frederick A
6Spertus, John A
7Krumholz, Harlan M
8Jiang, Lixin
titleST-segment elevation myocardial infarction in China from 2001 to 2011 (the China PEACE-Retrospective Acute Myocardial Infarction Study): a retrospective analysis of hospital data.
descriptionBACKGROUNDDespite the importance of ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) in China, no nationally representative studies have characterised the clinical profiles, management, and outcomes of this cardiac event during the past decade. We aimed to assess trends in characteristics, treatment, and outcomes for patients with STEMI in China between 2001 and 2011. METHODSIn a retrospective analysis of hospital records, we used a two-stage random sampling design to create a nationally representative sample of patients in China admitted to hospital for STEMI in 3 years (2001, 2006, and 2011). In the first stage, we used a simple random-sampling procedure stratified by economic-geographical region to generate a list of participating hospitals. In the second stage we obtained case data for rates of STEMI, treatments, and baseline characteristics from patients attending each sampled hospital with a systematic sampling approach. We weighted our findings to estimate nationally representative rates and assess changes from 2001 to 2011. This study is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT01624883. FINDINGSWe sampled 175 hospitals (162 participated in the study) and 18,631 acute myocardial infarction admissions, of which 13,815 were STEMI admissions. 12,264 patients were included in analysis of treatments, procedures, and tests, and 11,986 were included in analysis of in-hospital outcomes. Between 2001 and 2011, estimated national rates of hospital admission for STEMI per 100,000 people increased (from 3·5 in 2001, to 7·9 in 2006, to 15·4 in 2011; ptrend<0·0001) and the prevalence of risk factors-including smoking, hypertension, diabetes, and dyslipidaemia-increased. We noted significant increases in use of aspirin within 24 h (79·7% [95% CI 77·9-81·5] in 2001 vs 91·2% [90·5-91·8] in 2011, ptrend<0·0001) and clopidogrel (1·5% [95% CI 1·0-2·1] in 2001 vs 82·1% [81·1-83·0] in 2011, ptrend<0·0001) in patients without documented contraindications. Despite an increase in the use of primary percutaneous coronary intervention (10·6% [95% CI 8·6-12·6] in 2001 vs 28·1% [26·6-29·7] in 2011, ptrend<0·0001), the proportion of patients who did not receive reperfusion did not significantly change (45·3% [95% CI 42·1-48·5] in 2001 vs 44·8% [43·1-46·5] in 2011, ptrend=0·69). The median length of hospital stay decreased from 12 days (IQR 7-18) in 2001 to 10 days (6-14) in 2011 (ptrend<0·0001). Adjusted in-hospital mortality did not significantly change between 2001 and 2011 (odds ratio 0·82, 95% CI 0·62-1·10, ptrend=0·07). INTERPRETATIONDuring the past decade in China, hospital admissions for STEMI have risen; in these patients, comorbidities and the intensity of testing and treatment have increased. Quality of care has improved for some treatments, but important gaps persist and in-hospital mortality has not decreased. National efforts are needed to improve the care and outcomes for patients with STEMI in China. FUNDINGNational Health and Family Planning Commission of China.
subject
0Aged–Administration & Dosage
1Aspirin–Epidemiology
2China–Administration & Dosage
3Clopidogrel–Trends
4Female–Statistics & Numerical Data
5Fibrinolytic Agents–Statistics & Numerical Data
6Healthcare Disparities–Epidemiology
7Hospital Mortality–Therapy
8Hospitals, Rural–Trends
9Hospitals, Urban–Statistics & Numerical Data
10Humans–Administration & Dosage
11Male–Analogs & Derivatives
12Middle Aged–Analogs & Derivatives
13Myocardial Infarction–Analogs & Derivatives
14Myocardial Reperfusion–Analogs & Derivatives
15Patient Admission–Analogs & Derivatives
16Percutaneous Coronary Intervention–Analogs & Derivatives
17Quality of Health Care–Analogs & Derivatives
18Retrospective Studies–Analogs & Derivatives
19Ticlopidine–Analogs & Derivatives
20Treatment Outcome–Analogs & Derivatives
21Fibrinolytic Agents
22Clopidogrel
23Ticlopidine
24Aspirin
25NCT01624883
26ClinicalTrials.gov
general
0English
11474-547X
210.1016/S0140-6736(14)60921-1
3MEDLINE (ProQuest)
4ProQuest Biological Science Collection
5ProQuest Natural Science Collection
6ProQuest SciTech Collection
7Biological Science Database
8Natural Science Collection
9SciTech Premium Collection
10Health Research Premium Collection
11Health Research Premium Collection (Alumni edition)
12Biological Science Index (ProQuest)
sourceidproquest
recordidproquest1658421559
issn
01474547X
11474-547X
rsrctypearticle
creationdate2015
addtitleLancet (London, England)
searchscope
01007527
11007944
21009130
310000004
410000038
510000050
610000120
710000159
810000238
910000253
1010000260
1110000270
1210000271
1310000302
1410000350
15proquest
scope
01007527
11007944
21009130
310000004
410000038
510000050
610000120
710000159
810000238
910000253
1010000260
1110000270
1210000271
1310000302
1410000350
15proquest
lsr43
01007527false
11007944false
21009130false
310000004false
410000038false
510000050false
610000120false
710000159false
810000238false
910000253false
1010000260false
1110000270false
1210000271false
1310000302false
1410000350false
contributor
0Weng, Shiping
1Xie, Shuying
2Wu, Lirong
3Chen, Jiulin
4Li, Tianfa
5Wang, Jun
6Yu, Qin
7Li, Xiaofei
8Li, Zhong
9Hao, Shiguo
10Zhang, Yuzhen
11Wu, Xuemei
12Zhang, Yachen
13Liu, Zhifeng
14Wang, Zhongxin
15Jia, Hao
16Bate, Bayin
17Qiqige, Badeng
18Jin, Xiang
19Cai, Ting
20Liu, Fengqin
21Xu, Dayong
22He, Xuejin
23Yang, Shui
24Yuan, Chun
25Wang, Jiping
26Gu, Lihua
27Li, Lin
28Chen, Shijiao
29Zhi, Yongchao
30Sun, Lili
31Zhou, Shengcheng
32Jin, Lingjiao
33Leng, Yong
34Zhang, Liangchuan
35Deng, Tianyun
36Wang, Yuanjin
37Zhang, Wenhua
38Ma, Xinmin
39Li, Weimin
40Lu, Liang
41Ge, Xuan
42Wu, Xiaoping
43He, Yanming
44Meng, Fanju
45Li, Jia
46Liao, Dexi
47Liu, Guangyong
48Long, Wen
49Chen, Xiangwen
50Zhang, Baohong
51Yin, Yonghou
52Tian, Bin
53Yi, Yong
54Wu, Chaoyong
55Liu, Baoqi
56Zhao, Zhihui
57Li, Haiming
58Guo, Yansong
59Chen, Xinjing
60Xiang, Liquan
61Ning, Lin
62Chen, Mei
63Jin, Xin
64Li, Guiling
65Li, Xiuqi
66Wu, Xing'an
67Tan, Congjun
68Feng, Mingfang
69Wang, Meili
70Wen, Liangfa
71Fu, Xiang
72Xie, Qunxing
73Zhang, Wei
74Zhuang, Yanni
75Lu, Hua
76Lu, Jiaqian
77Huang, Yu
78Zhou, Yin
79Hu, Qiuling
80Xiao, Chunhui
81Hu, Xiaoli
82Wu, Yongshuan
83Wang, Qiuli
84Xu, Youlin
85Yu, Xuefei
86Gao, Chuanyu
87Zhang, Jianhong
88Zhang, You
89Niu, Wentang
90Ma, Xiaolei
91Wang, Yong
92Pan, Xiaowen
93Liu, Yanlong
94Miao, Lifu
95Yin, Yanping
96Zhang, Zhiying
97Feng, Shutang
98Wang, Aiping
99Zhang, Jiangli
100...
startdate20150131
enddate20150131
citationpf 441 pt 451 vol 385 issue 9966
lsr30VSR-Enriched:[pqid, galeid, issn]
sort
titleST-segment elevation myocardial infarction in China from 2001 to 2011 (the China PEACE-Retrospective Acute Myocardial Infarction Study): a retrospective analysis of hospital data.
authorLi, Jing ; Li, Xi ; Wang, Qing ; Hu, Shuang ; Wang, Yongfei ; Masoudi, Frederick A ; Spertus, John A ; Krumholz, Harlan M ; Jiang, Lixin ; Li, Jing
creationdate20150131
lso0120150131
facets
frbrgroupid8246343279736118204
frbrtype5
newrecords20181218
languageeng
creationdate2015
topic
0Aged–Administration & Dosage
1Aspirin–Epidemiology
2China–Administration & Dosage
3Clopidogrel–Trends
4Female–Statistics & Numerical Data
5Fibrinolytic Agents–Statistics & Numerical Data
6Healthcare Disparities–Epidemiology
7Hospital Mortality–Therapy
8Hospitals, Rural–Trends
9Hospitals, Urban–Statistics & Numerical Data
10Humans–Administration & Dosage
11Male–Analogs & Derivatives
12Middle Aged–Analogs & Derivatives
13Myocardial Infarction–Analogs & Derivatives
14Myocardial Reperfusion–Analogs & Derivatives
15Patient Admission–Analogs & Derivatives
16Percutaneous Coronary Intervention–Analogs & Derivatives
17Quality of Health Care–Analogs & Derivatives
18Retrospective Studies–Analogs & Derivatives
19Ticlopidine–Analogs & Derivatives
20Treatment Outcome–Analogs & Derivatives
21Fibrinolytic Agents
22Clopidogrel
23Ticlopidine
24Aspirin
collection
0MEDLINE (ProQuest)
1ProQuest Biological Science Collection
2ProQuest Natural Science Collection
3ProQuest SciTech Collection
4Biological Science Database
5Natural Science Collection
6SciTech Premium Collection
7Health Research Premium Collection
8Health Research Premium Collection (Alumni edition)
9Biological Science Index (ProQuest)
prefilterarticles
rsrctypearticles
creatorcontrib
0Li, Jing
1Li, Xi
2Wang, Qing
3Hu, Shuang
4Wang, Yongfei
5Masoudi, Frederick A
6Spertus, John A
7Krumholz, Harlan M
8Jiang, Lixin
9Weng, Shiping
10Xie, Shuying
11Wu, Lirong
12Chen, Jiulin
13Li, Tianfa
14Wang, Jun
15Yu, Qin
16Li, Xiaofei
17Li, Zhong
18Hao, Shiguo
19Zhang, Yuzhen
20Wu, Xuemei
21Zhang, Yachen
22Liu, Zhifeng
23Wang, Zhongxin
24Jia, Hao
25Bate, Bayin
26Qiqige, Badeng
27Jin, Xiang
28Cai, Ting
29Liu, Fengqin
30Xu, Dayong
31He, Xuejin
32Yang, Shui
33Yuan, Chun
34Wang, Jiping
35Gu, Lihua
36Li, Lin
37Chen, Shijiao
38Zhi, Yongchao
39Sun, Lili
40Zhou, Shengcheng
41Jin, Lingjiao
42Leng, Yong
43Zhang, Liangchuan
44Deng, Tianyun
45Wang, Yuanjin
46Zhang, Wenhua
47Ma, Xinmin
48Li, Weimin
49Lu, Liang
50Ge, Xuan
51Wu, Xiaoping
52He, Yanming
53Meng, Fanju
54Li, Jia
55Liao, Dexi
56Liu, Guangyong
57Long, Wen
58Chen, Xiangwen
59Zhang, Baohong
60Yin, Yonghou
61Tian, Bin
62Yi, Yong
63Wu, Chaoyong
64Liu, Baoqi
65Zhao, Zhihui
66Li, Haiming
67Guo, Yansong
68Chen, Xinjing
69Xiang, Liquan
70Ning, Lin
71Chen, Mei
72Jin, Xin
73Li, Guiling
74Li, Xiuqi
75Wu, Xing'an
76Tan, Congjun
77Feng, Mingfang
78Wang, Meili
79Wen, Liangfa
80Fu, Xiang
81Xie, Qunxing
82Zhang, Wei
83Zhuang, Yanni
84Lu, Hua
85Lu, Jiaqian
86Huang, Yu
87Zhou, Yin
88Hu, Qiuling
89Xiao, Chunhui
90Hu, Xiaoli
91Wu, Yongshuan
92Wang, Qiuli
93Xu, Youlin
94Yu, Xuefei
95Gao, Chuanyu
96Zhang, Jianhong
97Zhang, You
98Niu, Wentang
99Ma, Xiaolei
100...
jtitleLancet (London, England)
toplevelpeer_reviewed
delivery
delcategoryRemote Search Resource
fulltextfulltext
addata
aulast
0Li
1Wang
2Hu
3Masoudi
4Spertus
5Krumholz
6Jiang
aufirst
0Jing
1Xi
2Qing
3Shuang
4Yongfei
5Frederick A
6John A
7Harlan M
8Lixin
au
0Li, Jing
1Li, Xi
2Wang, Qing
3Hu, Shuang
4Wang, Yongfei
5Masoudi, Frederick A
6Spertus, John A
7Krumholz, Harlan M
8Jiang, Lixin
addau
0Weng, Shiping
1Xie, Shuying
2Wu, Lirong
3Chen, Jiulin
4Li, Tianfa
5Wang, Jun
6Yu, Qin
7Li, Xiaofei
8Li, Zhong
9Hao, Shiguo
10Zhang, Yuzhen
11Wu, Xuemei
12Zhang, Yachen
13Liu, Zhifeng
14Wang, Zhongxin
15Jia, Hao
16Bate, Bayin
17Qiqige, Badeng
18Jin, Xiang
19Cai, Ting
20Liu, Fengqin
21Xu, Dayong
22He, Xuejin
23Yang, Shui
24Yuan, Chun
25Wang, Jiping
26Gu, Lihua
27Li, Lin
28Chen, Shijiao
29Zhi, Yongchao
30Sun, Lili
31Zhou, Shengcheng
32Jin, Lingjiao
33Leng, Yong
34Zhang, Liangchuan
35Deng, Tianyun
36Wang, Yuanjin
37Zhang, Wenhua
38Ma, Xinmin
39Li, Weimin
40Lu, Liang
41Ge, Xuan
42Wu, Xiaoping
43He, Yanming
44Meng, Fanju
45Li, Jia
46Liao, Dexi
47Liu, Guangyong
48Long, Wen
49Chen, Xiangwen
50Zhang, Baohong
51Yin, Yonghou
52Tian, Bin
53Yi, Yong
54Wu, Chaoyong
55Liu, Baoqi
56Zhao, Zhihui
57Li, Haiming
58Guo, Yansong
59Chen, Xinjing
60Xiang, Liquan
61Ning, Lin
62Chen, Mei
63Jin, Xin
64Li, Guiling
65Li, Xiuqi
66Wu, Xing'an
67Tan, Congjun
68Feng, Mingfang
69Wang, Meili
70Wen, Liangfa
71Fu, Xiang
72Xie, Qunxing
73Zhang, Wei
74Zhuang, Yanni
75Lu, Hua
76Lu, Jiaqian
77Huang, Yu
78Zhou, Yin
79Hu, Qiuling
80Xiao, Chunhui
81Hu, Xiaoli
82Wu, Yongshuan
83Wang, Qiuli
84Xu, Youlin
85Yu, Xuefei
86Gao, Chuanyu
87Zhang, Jianhong
88Zhang, You
89Niu, Wentang
90Ma, Xiaolei
91Wang, Yong
92Pan, Xiaowen
93Liu, Yanlong
94Miao, Lifu
95Yin, Yanping
96Zhang, Zhiying
97Feng, Shutang
98Wang, Aiping
99Zhang, Jiangli
100...
atitleST-segment elevation myocardial infarction in China from 2001 to 2011 (the China PEACE-Retrospective Acute Myocardial Infarction Study): a retrospective analysis of hospital data.
jtitleLancet (London, England)
risdate20150131
volume385
issue9966
spage441
epage451
pages441-451
eissn1474-547X
formatjournal
genrearticle
ristypeJOUR
abstractBACKGROUNDDespite the importance of ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) in China, no nationally representative studies have characterised the clinical profiles, management, and outcomes of this cardiac event during the past decade. We aimed to assess trends in characteristics, treatment, and outcomes for patients with STEMI in China between 2001 and 2011. METHODSIn a retrospective analysis of hospital records, we used a two-stage random sampling design to create a nationally representative sample of patients in China admitted to hospital for STEMI in 3 years (2001, 2006, and 2011). In the first stage, we used a simple random-sampling procedure stratified by economic-geographical region to generate a list of participating hospitals. In the second stage we obtained case data for rates of STEMI, treatments, and baseline characteristics from patients attending each sampled hospital with a systematic sampling approach. We weighted our findings to estimate nationally representative rates and assess changes from 2001 to 2011. This study is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT01624883. FINDINGSWe sampled 175 hospitals (162 participated in the study) and 18,631 acute myocardial infarction admissions, of which 13,815 were STEMI admissions. 12,264 patients were included in analysis of treatments, procedures, and tests, and 11,986 were included in analysis of in-hospital outcomes. Between 2001 and 2011, estimated national rates of hospital admission for STEMI per 100,000 people increased (from 3·5 in 2001, to 7·9 in 2006, to 15·4 in 2011; ptrend<0·0001) and the prevalence of risk factors-including smoking, hypertension, diabetes, and dyslipidaemia-increased. We noted significant increases in use of aspirin within 24 h (79·7% [95% CI 77·9-81·5] in 2001 vs 91·2% [90·5-91·8] in 2011, ptrend<0·0001) and clopidogrel (1·5% [95% CI 1·0-2·1] in 2001 vs 82·1% [81·1-83·0] in 2011, ptrend<0·0001) in patients without documented contraindications. Despite an increase in the use of primary percutaneous coronary intervention (10·6% [95% CI 8·6-12·6] in 2001 vs 28·1% [26·6-29·7] in 2011, ptrend<0·0001), the proportion of patients who did not receive reperfusion did not significantly change (45·3% [95% CI 42·1-48·5] in 2001 vs 44·8% [43·1-46·5] in 2011, ptrend=0·69). The median length of hospital stay decreased from 12 days (IQR 7-18) in 2001 to 10 days (6-14) in 2011 (ptrend<0·0001). Adjusted in-hospital mortality did not significantly change between 2001 and 2011 (odds ratio 0·82, 95% CI 0·62-1·10, ptrend=0·07). INTERPRETATIONDuring the past decade in China, hospital admissions for STEMI have risen; in these patients, comorbidities and the intensity of testing and treatment have increased. Quality of care has improved for some treatments, but important gaps persist and in-hospital mortality has not decreased. National efforts are needed to improve the care and outcomes for patients with STEMI in China. FUNDINGNational Health and Family Planning Commission of China.
doi10.1016/S0140-6736(14)60921-1
urlhttp://search.proquest.com/docview/1658421559/
issn01406736
date2015-01-31