schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

Tecsîm ve Teşbîh İçerdiği İddiasıyla Bişr el-Merîsî Taraftarlarının Tartışma Konusu Yaptığı Bazı Hadisler *

Bişr el-Merîsî taraftarları ile Osman ed-Dârimî arasında burada tartışma konusu yapılan hadisler haberî sıfatları konu alan ve müşkil nitelikte olan rivayetlerden oluşmaktadır. Bu rivayetleri genelde Bişr el-Merîsî ve taraftarlarının tecsîm ve teşbîh içerdiği iddiasıyla münker kabul ettikleri görülm... Full description

Journal Title: Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi Jun 2018, Vol.22(1), pp.163-188
Main Author: Kaya, Ali
Format: Electronic Article Electronic Article
Language: tur
Subjects:
God
ID: ISSN: 25289861 ; E-ISSN: 2528987X ; DOI: 10.18505/cuid.384790
Link: http://search.proquest.com/docview/2059608570/?pq-origsite=primo
Zum Text:
SendSend as email Add to Book BagAdd to Book Bag
Staff View
recordid: proquest2059608570
title: Tecsîm ve Teşbîh İçerdiği İddiasıyla Bişr el-Merîsî Taraftarlarının Tartışma Konusu Yaptığı Bazı Hadisler *
format: Article
creator:
 • Kaya, Ali
subjects:
 • Al-Marisi, Bisr
 • Yemen
 • Ankara Turkey
 • God
 • Koran
 • Islam
 • Theology
 • Saints
ispartof: Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi, Jun 2018, Vol.22(1), pp.163-188
description: Bişr el-Merîsî taraftarları ile Osman ed-Dârimî arasında burada tartışma konusu yapılan hadisler haberî sıfatları konu alan ve müşkil nitelikte olan rivayetlerden oluşmaktadır. Bu rivayetleri genelde Bişr el-Merîsî ve taraftarlarının tecsîm ve teşbîh içerdiği iddiasıyla münker kabul ettikleri görülmektedir. Ehl-i re'y özellikleri taşımakla birlikte ilahî sıfatlar konusunda Mu'tezilî bir anlayışa sahip olduklarından tenzih anlayışları gereği sıfatları reddetmektedirler. Yaratılmışlara ait niteliklerin yaratıcıya nisbet edilmesini tenzîh anlayışlarına aykırı gördüklerinden bu tür müşkil rivayetleri ya kendi anlayışları doğrultusunda te'vîl ya da reddettikleri gözlenmektedir. Sert bir ehl-i hadîs âlimi olan Osman ed-Dârimî ise, ayet ve hadislerde bildirilen ilahî sıfatlara iman edilmesi gerektiğini kabul etmektedir. Bu anlayışı sebebiyle bu rivayetlerde bildirilen haberî sıfatlara da te'vîl etmeksizin lafzî anlamıyla yaklaşmakta; kendi görüşü doğrultusunda Bişr el-Merîsî ve taraftarlarının yaptığı te'vîlleri reddetmekte, bu te'vîllerin ta'tîle yol açacağını ileri sürmektedir. Bu rivayetlerin lafzî (literal) anlamları doğrultusunda anlaşılması gerektiğini savunmaktadır. Bu hadisler üzerinde yapılan tartışmalar, temel hadis eserlerinin yazıldığı dönemde Ehl-i re'y ve Ehl-i hadîs ekollerine mensup âlimlerin hadislere yaklaşımlarını göstermesi bakımından önem arzetmektedir. Burada vermiş olduğumuz hadisler üzerindeki tartışmalar bu iki ekolün uluhiyet anlayışını, haberî sıfatlara yaklaşımlarını ortaya koyduğu gibi bunların genel anlamda hadis perspektifi hakkında bizlere bilgi vermektedir.
language: tur
source:
identifier: ISSN: 25289861 ; E-ISSN: 2528987X ; DOI: 10.18505/cuid.384790
fulltext: fulltext
issn:
 • 25289861
 • 2528-9861
 • 2528987X
 • 2528-987X
url: Link


@attributes
ID1292351723
RANK0.07
NO1
SEARCH_ENGINEprimo_central_multiple_fe
SEARCH_ENGINE_TYPEPrimo Central Search Engine
LOCALfalse
PrimoNMBib
record
control
sourcerecordid2059608570
sourceidproquest
recordidTN_proquest2059608570
sourcesystemOther
pqid2059608570
display
typearticle
titleTecsîm ve Teşbîh İçerdiği İddiasıyla Bişr el-Merîsî Taraftarlarının Tartışma Konusu Yaptığı Bazı Hadisler *
creatorKaya, Ali
ispartofCumhuriyet Ilahiyat Dergisi, Jun 2018, Vol.22(1), pp.163-188
identifier
subjectAl-Marisi, Bisr ; Yemen ; Ankara Turkey ; God ; Koran ; Islam ; Theology ; Saints
descriptionBişr el-Merîsî taraftarları ile Osman ed-Dârimî arasında burada tartışma konusu yapılan hadisler haberî sıfatları konu alan ve müşkil nitelikte olan rivayetlerden oluşmaktadır. Bu rivayetleri genelde Bişr el-Merîsî ve taraftarlarının tecsîm ve teşbîh içerdiği iddiasıyla münker kabul ettikleri görülmektedir. Ehl-i re'y özellikleri taşımakla birlikte ilahî sıfatlar konusunda Mu'tezilî bir anlayışa sahip olduklarından tenzih anlayışları gereği sıfatları reddetmektedirler. Yaratılmışlara ait niteliklerin yaratıcıya nisbet edilmesini tenzîh anlayışlarına aykırı gördüklerinden bu tür müşkil rivayetleri ya kendi anlayışları doğrultusunda te'vîl ya da reddettikleri gözlenmektedir. Sert bir ehl-i hadîs âlimi olan Osman ed-Dârimî ise, ayet ve hadislerde bildirilen ilahî sıfatlara iman edilmesi gerektiğini kabul etmektedir. Bu anlayışı sebebiyle bu rivayetlerde bildirilen haberî sıfatlara da te'vîl etmeksizin lafzî anlamıyla yaklaşmakta; kendi görüşü doğrultusunda Bişr el-Merîsî ve taraftarlarının yaptığı te'vîlleri reddetmekte, bu te'vîllerin ta'tîle yol açacağını ileri sürmektedir. Bu rivayetlerin lafzî (literal) anlamları doğrultusunda anlaşılması gerektiğini savunmaktadır. Bu hadisler üzerinde yapılan tartışmalar, temel hadis eserlerinin yazıldığı dönemde Ehl-i re'y ve Ehl-i hadîs ekollerine mensup âlimlerin hadislere yaklaşımlarını göstermesi bakımından önem arzetmektedir. Burada vermiş olduğumuz hadisler üzerindeki tartışmalar bu iki ekolün uluhiyet anlayışını, haberî sıfatlara yaklaşımlarını ortaya koyduğu gibi bunların genel anlamda hadis perspektifi hakkında bizlere bilgi vermektedir.
languagetur
source
version3
lds50peer_reviewed
links
openurl$$Topenurl_article
openurlfulltext$$Topenurlfull_article
backlink$$Uhttp://search.proquest.com/docview/2059608570/?pq-origsite=primo$$EView_record_in_ProQuest_(subscribers_only)
search
creatorcontribKaya, Ali
titleTecsîm ve Teşbîh İçerdiği İddiasıyla Bişr el-Merîsî Taraftarlarının Tartışma Konusu Yaptığı Bazı Hadisler *
descriptionBişr el-Merîsî taraftarları ile Osman ed-Dârimî arasında burada tartışma konusu yapılan hadisler haberî sıfatları konu alan ve müşkil nitelikte olan rivayetlerden oluşmaktadır. Bu rivayetleri genelde Bişr el-Merîsî ve taraftarlarının tecsîm ve teşbîh içerdiği iddiasıyla münker kabul ettikleri görülmektedir. Ehl-i re'y özellikleri taşımakla birlikte ilahî sıfatlar konusunda Mu'tezilî bir anlayışa sahip olduklarından tenzih anlayışları gereği sıfatları reddetmektedirler. Yaratılmışlara ait niteliklerin yaratıcıya nisbet edilmesini tenzîh anlayışlarına aykırı gördüklerinden bu tür müşkil rivayetleri ya kendi anlayışları doğrultusunda te'vîl ya da reddettikleri gözlenmektedir. Sert bir ehl-i hadîs âlimi olan Osman ed-Dârimî ise, ayet ve hadislerde bildirilen ilahî sıfatlara iman edilmesi gerektiğini kabul etmektedir. Bu anlayışı sebebiyle bu rivayetlerde bildirilen haberî sıfatlara da te'vîl etmeksizin lafzî anlamıyla yaklaşmakta; kendi görüşü doğrultusunda Bişr el-Merîsî ve taraftarlarının yaptığı te'vîlleri reddetmekte, bu te'vîllerin ta'tîle yol açacağını ileri sürmektedir. Bu rivayetlerin lafzî (literal) anlamları doğrultusunda anlaşılması gerektiğini savunmaktadır. Bu hadisler üzerinde yapılan tartışmalar, temel hadis eserlerinin yazıldığı dönemde Ehl-i re'y ve Ehl-i hadîs ekollerine mensup âlimlerin hadislere yaklaşımlarını göstermesi bakımından önem arzetmektedir. Burada vermiş olduğumuz hadisler üzerindeki tartışmalar bu iki ekolün uluhiyet anlayışını, haberî sıfatlara yaklaşımlarını ortaya koyduğu gibi bunların genel anlamda hadis perspektifi hakkında bizlere bilgi vermektedir.
subject
0Al-Marisi, Bisr
1Yemen
2Ankara Turkey
3God
4Koran
5Islam
6Theology
7Saints
general
0Turkish
1Cumhuriyet University, Faculty of Theology
210.18505/cuid.384790
3Turkey Database
4ProQuest Central (new)
5ProQuest Central China
sourceidproquest
recordidproquest2059608570
issn
025289861
12528-9861
22528987X
32528-987X
rsrctypearticle
creationdate2018
addtitleCumhuriyet Ilahiyat Dergisi
searchscope
01008875
11008886
21009063
31009127
41009386
51009730
610000255
710000256
810000268
910000300
1010000348
1110000357
1210000360
13proquest
scope
01008875
11008886
21009063
31009127
41009386
51009730
610000255
710000256
810000268
910000300
1010000348
1110000357
1210000360
13proquest
lsr43
01008875true
11008886true
21009063true
31009127true
41009386true
51009730true
610000255true
710000256true
810000268true
910000300true
1010000348true
1110000357true
1210000360true
startdate20180601
enddate20180601
citationpf 163 pt 188 vol 22 issue 1
lsr30VSR-Enriched:[pqid]
sort
titleTecsîm ve Teşbîh İçerdiği İddiasıyla Bişr el-Merîsî Taraftarlarının Tartışma Konusu Yaptığı Bazı Hadisler *
authorKaya, Ali
creationdate20180601
lso0120180601
facets
frbrgroupid3820182081707685212
frbrtype5
newrecords20180704
languagetur
creationdate2018
topic
0Al-Marisi, Bisr
1Yemen
2Ankara Turkey
3God
4Koran
5Islam
6Theology
7Saints
collection
0Turkey Database
1ProQuest Central (new)
2ProQuest Central China
prefilterarticles
rsrctypearticles
creatorcontribKaya, Ali
jtitleCumhuriyet Ilahiyat Dergisi
toplevelpeer_reviewed
delivery
delcategoryRemote Search Resource
fulltextfulltext
addata
aulastKaya
aufirstAli
auKaya, Ali
atitleTecsîm ve Teşbîh İçerdiği İddiasıyla Bişr el-Merîsî Taraftarlarının Tartışma Konusu Yaptığı Bazı Hadisler *
jtitleCumhuriyet Ilahiyat Dergisi
risdate20180601
volume22
issue1
spage163
epage188
pages163-188
issn25289861
eissn2528987X
formatjournal
genrearticle
ristypeJOUR
abstractBişr el-Merîsî taraftarları ile Osman ed-Dârimî arasında burada tartışma konusu yapılan hadisler haberî sıfatları konu alan ve müşkil nitelikte olan rivayetlerden oluşmaktadır. Bu rivayetleri genelde Bişr el-Merîsî ve taraftarlarının tecsîm ve teşbîh içerdiği iddiasıyla münker kabul ettikleri görülmektedir. Ehl-i re'y özellikleri taşımakla birlikte ilahî sıfatlar konusunda Mu'tezilî bir anlayışa sahip olduklarından tenzih anlayışları gereği sıfatları reddetmektedirler. Yaratılmışlara ait niteliklerin yaratıcıya nisbet edilmesini tenzîh anlayışlarına aykırı gördüklerinden bu tür müşkil rivayetleri ya kendi anlayışları doğrultusunda te'vîl ya da reddettikleri gözlenmektedir. Sert bir ehl-i hadîs âlimi olan Osman ed-Dârimî ise, ayet ve hadislerde bildirilen ilahî sıfatlara iman edilmesi gerektiğini kabul etmektedir. Bu anlayışı sebebiyle bu rivayetlerde bildirilen haberî sıfatlara da te'vîl etmeksizin lafzî anlamıyla yaklaşmakta; kendi görüşü doğrultusunda Bişr el-Merîsî ve taraftarlarının yaptığı te'vîlleri reddetmekte, bu te'vîllerin ta'tîle yol açacağını ileri sürmektedir. Bu rivayetlerin lafzî (literal) anlamları doğrultusunda anlaşılması gerektiğini savunmaktadır. Bu hadisler üzerinde yapılan tartışmalar, temel hadis eserlerinin yazıldığı dönemde Ehl-i re'y ve Ehl-i hadîs ekollerine mensup âlimlerin hadislere yaklaşımlarını göstermesi bakımından önem arzetmektedir. Burada vermiş olduğumuz hadisler üzerindeki tartışmalar bu iki ekolün uluhiyet anlayışını, haberî sıfatlara yaklaşımlarını ortaya koyduğu gibi bunların genel anlamda hadis perspektifi hakkında bizlere bilgi vermektedir.
copSivas
pubCumhuriyet University, Faculty of Theology
doi10.18505/cuid.384790
urlhttp://search.proquest.com/docview/2059608570/
date2018-06-01