schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

  •  

Cite

APA Citation

Baxter, R., & . (1755). Gairm an de mhoir do 'n t sluagh neimh-iompoichte: Iompochadh agus bith beo. Le Richard Baxter. Eidir-theangaicht' o Ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, Airiartas agus costas eirionnaich dheagh-runaich oirdheirc, chum leass coitcheann gaoidhealtachd alba (The second edition.). [Glasgow]: Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho.

Chicago Citation

Baxter, Richard, and. Gairm an De Mhoir Do 'n T Sluagh Neimh-iompoichte: Iompochadh Agus Bith Beo. Le Richard Baxter. Eidir-theangaicht' O Ghaill-bhearla Chum Gaoidheilg Albannaich, Airiartas Agus Costas Eirionnaich Dheagh-runaich Oirdheirc, Chum Leass Coitcheann Gaoidhealtachd Alba. The second edition. [Glasgow]: Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho, 1755.

MLA Citation

Baxter, Richard, and. Gairm an De Mhoir Do 'n T Sluagh Neimh-iompoichte: Iompochadh Agus Bith Beo. Le Richard Baxter. Eidir-theangaicht' O Ghaill-bhearla Chum Gaoidheilg Albannaich, Airiartas Agus Costas Eirionnaich Dheagh-runaich Oirdheirc, Chum Leass Coitcheann Gaoidhealtachd Alba. The second edition. [Glasgow]: Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho, 1755.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.