schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Banthưk tham : Khambanyāi Phrasūt nai sapha kānsưksā Mahā Makutrātchawitthayālai
by Thitawananō Phikku

Publisher: Krung Thēp Mahā Nakhǭn, Saphā Kānsưksā Mahā Makutrātchawitthayālai; Libraries: UHH

1986
3.

Fā sāng rawāng 80 pī
by Phutthathāt 'Inthapayayō

Publisher: [Thailand], Samnakphim Sati; Libraries: UHH

1986
4.

Phitthī kānbūatnāk
by Wat Thēwarātchakunchǭn Phra Nakhǭn

Publisher: Phra Nakhǭn, Rōngphim Thamma Bannākhān; Libraries: UHH

1971
5.

Samutphāp Pritsanā tham Thai
by Phutthathāt

Publisher: [Verlagsort nicht ermittelbar], [Verlag nicht ermittelbar]; Libraries: UHH

1970
7.

Phutthasātsanā kap khunkhā rūamsamai Phim khrang rǣk
by Phra Phaisān Wisālō

Publisher: Krung Thēp, Mūnnithi Kōmon Khimthō̜ng; Libraries: UHH

1986
9.

Phra Rāchpucc̄hā nı chận Krung Rạtnkos̄inthr̒ tậngtæ̀ rạchkāl thī̀ 1-rạchkāl thī̀ 5 1. phimph̒ khrậng thī̀

Publisher: [Phrankhr], Xngkh̒kārkĥā k̄hxng khurus̄p̣hā; Libraries: UHH

1970
11.

Phra Rāchpucc̄hā nı chận Krung Rạtnkos̄inthr̒ tậngtæ̀ rạchkāl thī̀ 1-rạchkāl thī̀ 5 1. phimph̒ khrậng thī̀

Publisher: [Phrankhr], Xngkh̒kārkĥā k̄hxng khurus̄p̣hā; Libraries: UHH

1970
13.

A reference grammar of Thai 1. publ.
by Iwasaki, Shōichi

Publisher: Cambridge [u.a.], Cambridge Univ. Press; Libraries: UHH

2005
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.