schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Svensk politik
by Kuylenstierna, Oswald F.

Publisher: Stockholm, Albert Bonnier; Libraries: UHH

1899
3.

Kriget i Finland åren 1788, 1789 och 1790
by Rein, Gabriel

Publisher: Helsingfors, Finska Litteratursällskapets tr.; Libraries: UHH

1860
4.

Arkiv, samhälle och forskning

Publisher: Stockholm, Arkivsamfundet; Libraries: UHH HCU HSU TUHH

1953
5.

De finska deputationerna och ekonomiekommissionerna under frihetstiden
by Mickwitz, Axel

Publisher: Helsingfors, Finska Litteratursällsk. tr., Centraltr.; Libraries: UHH

1912
6.

Anders Schönbergs bref till bergsrådet Adlerwald
by Schönberg, Anders d.J.

Publisher: Stockholm, P.A. Norstedt & Söners Förlag; Libraries: UHH

1920
7.

Socknarnas självstyrelse i historisk belysning
by Gullstrand, Ragnar

Publisher: Stockholm, Landskommunernas Förbunds Förlag; Libraries: UHH

1933
8.

Lycka och nytta : Jeremy Benthams idévärld
by Carlbom, Terry

Publisher: Uppsala, S. Academiae Ubsaliensis; Libraries: UHH

1991
10.

Clemens
by Wretholm, Eugen

Publisher: Stockholm, Bonnier; Libraries: UHH

1948
13.

Sjölag

Publisher: Helsingfors, Statsr°adet; Libraries: UHH

1954
14.

LO och fackförbunden
by Carlson, Bo

Publisher: Stockholm, Tidens förlag; Libraries: UHH

1969
19.

Finländska borgare på 1700-talet i kamp för sina och ståndets privilegier
by Nikula, Oscar

Publisher: Helsingfors, Svenska Litteratursällskapet i Finland; Libraries: UHH ZBW

1978

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 327 Hits

Remove Filters