schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Die Genossenschaftsbewegung in Polen

Publisher: Warschau, Forschungsinst. für Genossenschaftswesen; Libraries: ZBW

1936
2.

Polskie instruktarze ekonomiczne :z końca XVII i z XVIII wieku
by Pawlik, Stefan

Publisher: Krakow, Nakładem Akademii umieje̜tnósci; Libraries: ZBW

1915
6.

The Polish Economy : 1961-1965
by Karpiński, Andrzej

Publisher: Warsaw, Polonia Publ. House; Libraries: ZBW

1962
8.

Gospodarka polska w dziejowym rozwoju Europy : (do 1939 roku)
by Duda, Józef

Publisher: Lublin, Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Libraries: ZBW

1999
9.

Ekonomiczne pogla̜dy Stanisława Staszica
by Grzywicka, Joanna

Publisher: Warszawa, Państw. Wydawn. Naukowe; Libraries: ZBW

1957
11.

Lustracja Województwa Ruskiego : 1661 - 1665

Publisher: Wrocław, Zakł. Nar. Im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1970
13.

Urbarze śla̜skie

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1956
15.

Lustracja województwa mazowieckiego, 1565

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1967
16.

Zarys historii polskiego ruchu ludowego

Publisher: Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawn.; Libraries: ZBW

1963
17.

Finanse Polski Ludowej w latach 1944 - 1960 : praca zbiorowa Wyd. 1.

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Ekonomiczne; Libraries: ZBW

1964
19.

Folwark szlachecki w Wielkopolsce w latach 1580 - 1655 Wyd. 1
by Kamler, Marcin

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1976

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 269 Hits

Remove Filters