schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Die Genossenschaftsbewegung in Polen

Publisher: Warschau, Forschungsinst. für Genossenschaftswesen; Libraries: ZBW

1936
2.

Polskie instruktarze ekonomiczne :z końca XVII i z XVIII wieku
by Pawlik, Stefan

Publisher: Krakow, Nakładem Akademii umieje̜tnósci; Libraries: ZBW

1915
5.

The Polish Economy : 1961-1965
by Karpiński, Andrzej

Publisher: Warsaw, Polonia Publ. House; Libraries: ZBW

1962
8.

Urbarze śla̜skie

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1956
10.

Ekonomiczne pogla̜dy Stanisława Staszica
by Grzywicka, Joanna

Publisher: Warszawa, Państw. Wydawn. Naukowe; Libraries: ZBW

1957
12.

Gospodarka polska w dziejowym rozwoju Europy : (do 1939 roku)
by Duda, Józef

Publisher: Lublin, Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Libraries: ZBW

1999
13.

Finanse Polski Ludowej w latach 1944 - 1960 : praca zbiorowa Wyd. 1.

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Ekonomiczne; Libraries: ZBW

1964
14.

Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939 Wyd. 6., uzup
by Landau, Zbigniew

Publisher: Warszawa, Ksia̜żka i Wiedza; Libraries: ZBW

1999
16.

Lustracja Województwa Ruskiego : 1661 - 1665

Publisher: Wrocław, Zakł. Nar. Im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1970
17.

Studia nad produkcja̜ rzemieślnicza̜ w Polsce : (XIV - XVIII w.)
by Kwapień, Maria

Publisher: Wrocław, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: ZBW

1976
18.

Lustracja województwa mazowieckiego, 1565

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1967
19.

Zarys historii polskiego ruchu ludowego

Publisher: Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawn.; Libraries: ZBW

1963
20.

Historia gospodarcza Polski Wyd. 3 popr. i uzup.
by Jezierski, Andrzej

Publisher: Warszawa, Wydawn. Key Text; Libraries: ZBW

2010

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 127 Hits

Remove Filters