schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Küreselleşen İstanbul'da ekonomi 1. baskı

Publisher: İstanbul, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi; Libraries: UHH

2010
5.

Cumhuriyet ekonomisinin öyküsü : 1923 - 2011
by Kayra, Cahit

Publisher: İstanbul, Tarihçi Kitabevi; Libraries: UHH

2013
6.

Türk gümrük tarihi
by Atan, Turhan

Publisher: Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi; Libraries: UHH

1990
7.

Seçme eserler
by Pamuk, Şevket

Publisher: İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; Libraries: UHH

2007
8.

100 soruda Türkiye iktisat tarihi
by Berkes, Niyazi

Publisher: İstanbul, Gerçek Yayınevi; Libraries: ZBW

1969
9.

Türkiye belgesel iktisat tarihi
by Tekeli, İlhan

Publisher: Cağaloğlu, İstanbul, Bilge Kültür Sanat; Libraries: UHH

2009
10.

Düzenin yabancılaşması : batılaşma 2. baskı
by Küçükömer, İdris

Publisher: İstanbul, Alan Yayıncılık; Libraries: UHH

1989
13.

Asya üretim tarzı ve Osmanlı toplumu 2. baskı
by Divitçioğlu, Sencer

Publisher: İstanbul, Köz Yayınları; Libraries: ZBW

1971
15.

370 numaralı muhâsebe-i vilâyet-i Rûm-ili defteri : (937/1530) ; <dizin ve tıpkıbasım>

Publisher: Ankara, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; Libraries: UHH

2001
16.

The eastern question : a study in diplomacy
by Duggan, Stephen

Publisher: New York [u.a.], Columbia Univ. Press [u.a.]; Libraries: ZBW

1902
18.

II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı maliyesi 1. baskı
by Öztel, Muharrem

Publisher: Cağaloğlu-İstanbul, Kitabevi; Libraries: UHH

2009

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 127 Hits

Remove Filters