schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Wybór pism
by Lange, Oskar

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1990
3.

Polskie instruktarze ekonomiczne :z końca XVII i z XVIII wieku
by Pawlik, Stefan

Publisher: Krakow, Nakładem Akademii umieje̜tnósci; Libraries: ZBW

1915
4.

Wielka reforma monetarna XIII - XIV w
by Kiersnowski, Ryszard

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: MUS

1969
5.

Dzieje gospodarcze Niemiec 1871 - 1990
by Łuczak, Czesław

Publisher: Poznań, Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Libraries: ZBW

2004
10.

Urbarze śla̜skie

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1956
13.

Gospodarka polska w dziejowym rozwoju Europy : (do 1939 roku)
by Duda, Józef

Publisher: Lublin, Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Libraries: ZBW

1999
14.

Ekonomiczne pogla̜dy Stanisława Staszica
by Grzywicka, Joanna

Publisher: Warszawa, Państw. Wydawn. Naukowe; Libraries: ZBW

1957
15.

Studia nad historia̜ banków śla̜skich : (do roku 1918)
by Afeltowicz, Tomasz

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy Im. Ossolińskich; Libraries: UHH ZBW

1963
16.

Finanse Polski Ludowej w latach 1944 - 1960 : praca zbiorowa Wyd. 1.

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Ekonomiczne; Libraries: ZBW

1964
17.

Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939 Wyd. 6., uzup
by Landau, Zbigniew

Publisher: Warszawa, Ksia̜żka i Wiedza; Libraries: ZBW

1999
18.

Lustracja Województwa Ruskiego : 1661 - 1665

Publisher: Wrocław, Zakł. Nar. Im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1970
19.

Studia nad produkcja̜ rzemieślnicza̜ w Polsce : (XIV - XVIII w.)
by Kwapień, Maria

Publisher: Wrocław, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: ZBW

1976
20.

Lustracja województwa mazowieckiego, 1565

Publisher: Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe; Libraries: UHH

1967

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 114 Hits

Remove Filters