schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Eesti keele sõnatuletus 2., täiendatud ja parandatud trükk
by Kasik, Reet

Publisher: Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus; Libraries: UHH

2004
2.

Setu verbi grammatika ja sõnastikud
by Toomsalu, Ülo

Publisher: Tallinn, Keele ja Kirjanduse; Libraries: UHH

1995
4.

Sõnamoodustus
by Kasik, Reet

Publisher: [Tartu], Tartu Ülikool Kirjastus; Libraries: UHH

2015
6.

Eesti keele sõnatuletus
by Kasik, Reet

Publisher: Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus; Libraries: UHH

1996
7.

Eesti keele muutkonnad
by Peebo, Jaak

Publisher: Tartu, Tartu Ülikool; Libraries: UHH

1997
8.

Eesti keele muutkonnad
by Peebo, Jaak

Publisher: Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus; Libraries: UHH

1997
14.

Eesti keele tuumverbid
by Tragel, Ilona

Publisher: Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus; Libraries: UHH

2003
15.

Ungari el-verbiprefiksi vasteid eesti ja kõrvutavalt soome keeles
by Rüütmaa, Tiina

Publisher: Savariae, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola; Libraries: UHH

1998
17.

Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteem
by Iva, Sulev

Publisher: Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus; Libraries: UHH

2007
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.