schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Vývoj české deklinace : studie typologická
by Skalička, Vladimír

Publisher: Praha, Jednota českých matematik°u a fysik°u; Libraries: UHH

1941
3.

Morfématika a slovotvorba češtiny Vyd. 1.
by Čermák, František

Publisher: Praha, Nakl. Lidové Noviny; Libraries: UHH

2012
4.

Les postverbaux en tchèque
by Millet, Yves

Publisher: Paris, Inst. d'études slaves; Libraries: UHH

1958
5.

On negation in Czech
by Rechzieglová, Adela

Publisher: Praha, Euroslavica; Libraries: UHH

1995
8.

Tvoření slov skládáním
by Bozděchová, Ivana

Publisher: [Praha], Institut Sociálních Vztahů Nakl.; Libraries: UHH

1995
9.

Dějiny českého jazyka Vyd. 1
by Komárek, Miroslav

Publisher: Brno, Host; Libraries: UHH

2012
12.

Multiwerbizacja w je̜zyku czeskim i polskim Wyd. 1
by Mietła, Joanna

Publisher: Toruń, Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Libraries: UHH

1998
13.

Příspěvky k české morfologii 2., rozš. vyd., (1. vyd. v Periplu )
by Komárek, Miroslav

Publisher: Olomouc, Periplum; Libraries: UHH

2006
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.