schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Eesti keele sõnatuletus 2., täiendatud ja parandatud trükk
by Kasik, Reet

Publisher: Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus; Libraries: UHH

2004
3.

Setu verbi grammatika ja sõnastikud
by Toomsalu, Ülo

Publisher: Tallinn, Keele ja Kirjanduse; Libraries: UHH

1995
5.

Sõnamoodustus
by Kasik, Reet

Publisher: [Tartu], Tartu Ülikool Kirjastus; Libraries: UHH

2015
8.

Eesti keele sõnatuletus
by Kasik, Reet

Publisher: Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus; Libraries: UHH

1996
9.

Eesti keele muutkonnad
by Peebo, Jaak

Publisher: Tartu, Tartu Ülikool; Libraries: UHH

1997
10.

Eesti keele muutkonnad
by Peebo, Jaak

Publisher: Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus; Libraries: UHH

1997
17.

Suomen ja viron vertailevaa taivutustypologiaa
by Remes, Hannu

Publisher: Oulu, Oulun Yliopisto, Monistus- ja Kuvakeskus; Libraries: UHH

1995
18.

Eesti keele tuumverbid
by Tragel, Ilona

Publisher: Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus; Libraries: UHH

2003
19.

Ungari el-verbiprefiksi vasteid eesti ja kõrvutavalt soome keeles
by Rüütmaa, Tiina

Publisher: Savariae, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola; Libraries: UHH

1998
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.