schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

6.

Słowotwórstwo, semantyka i składnia je̜zyków słowiańskich Wyd. 1

Publisher: Katowice, Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego; Libraries: UHH

1999
7.

Celownik rosyjski : studium kognitywne Wyd. 1
by Rycielska, Beata

Publisher: Szczecin, Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego; Libraries: UHH

2007
8.

Prasłowiańskie abstractum : słowotwórstwo, semantyka
by Wojtyła-Świerzowska, Maria

Publisher: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawn. [u.a.]; Libraries: UHH

1992
11.

Aspekt i negacja Wyd. II
by Bogusławski, Andrzej

Publisher: Warszawa, Takt; Libraries: UHH

2004
15.

Z badań nad infiksem nosowym w je̜zykach indoeuropejskich
by Otrębski, Jan

Publisher: Kraków, Nakładem Polskiej Akad. Umieje̜tności; Libraries: UHH

1929
19.

Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie Wyd. 1
by Janowska, Aleksandra

Publisher: Katowice, Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego; Libraries: UHH

1999
20.

Rzeczownikowe synonimy słowotwórcze w polszczyźnie XVI wieku Wyd. 1
by Szczaus, Agnieszka

Publisher: Szczecin, Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego; Libraries: UHH

2005
12345

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 87 Hits

Remove Filters