schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Stilistica funcţională a limbii române
by Coteanu, Ion

Publisher: Bucureşti, Ed. Acad. Republicii Socialiste România; Libraries: UHH

1973
2.

Limba literară : studii şi articole
by Iordan, Iorgu

Publisher: Craiova, Scrisul Românesc; Libraries: UHH

1977
3.

Norme gramaticale şi valori stilistice
by Mihăescu, Nicolae

Publisher: Bucureşti, Ed. didactică şi pedagogică; Libraries: UHH

1973
5.

Studii de stilistică şi limbă literară
by Bulgăr, Gheorghe

Publisher: Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică; Libraries: UHH

1971
7.

Fam. Lycosidae

Publisher: Bucureşti, Ed. Acad. Republ. Soc. România; Libraries: UHH

1971
8.

Dépòts de l'âge du bronze tardif du Nord-Ouest de la Transylvanie
by Bader, Tiberiu

Publisher: Bucarest, Ed. de l'Acad. de la République Socialiste de Roumanie; Libraries: UHH

1971
9.

Studii de statisticǎ

Publisher: Bucuresti, Direcţia; Libraries: ZBW

1962
12.

Pontica

Publisher: Constanţa, ; Libraries: UHH MUS

1970
14.

Policy warning report : Raport asupra guvernării

Publisher: Bucureşti, Societatea Academica Românǎ; Libraries: UHH COBI HAW HSU

2003
16.

Revistă de lingvistică și știință literară

Publisher: Chișinău, Institutul de Filologie al AȘM; Libraries: UHH HSU

2008
17.

Buletin de informare

Publisher: Cluj, Societatea Lepidopterologică Română; Libraries: UHH HSU TUHH

1990
19.

Analele Universității Spiru Haret Serie Economie

Publisher: București, Editura Fundației România de Mâine; Libraries: UHH HCU HSU TUHH

2002

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.