schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Vetný rozbor v príkladoch 1. vyd.
by Ondrus, Pavel

Publisher: Bratislava, Slovenské pedag. nakl.; Libraries: UHH

1971
3.

Rod, číslo a pád podstatných mien
by Miko, František

Publisher: Bratislava, Slovenska Akad. Vied; Libraries: UHH

1962
4.

Úvod a hláskoslovie 2., dopln. vyd.
by Stanislav, Ján

Publisher: Bratislava, Vydat. Slovenskej Akad. Vied; Libraries: UHH

1958
5.

Texty
by Stanislav, Ján

Publisher: Bratislava, Vydat. Slovenskej Akad. Vied; Libraries: UHH

1957
6.

Tvaroslovie
by Stanislav, Ján

Publisher: Bratislava, Vydat. Slovenskej Akad. Vied; Libraries: UHH

1958
7.

Od indoeuropského prajasyka k praslovančine
by Kořínek, Josef Miloslav

Publisher: Bratislava, Slovenská Akad. Vied a Umení; Libraries: UHH

1948
8.

Bibliografia jazykovedy na Slovensku v rokoch 1939 - 1947
by Blanár, Vincent

Publisher: Bratislava, Slovenská Akad. Vied a Umení; Libraries: UHH

1950
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.