schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Fonetika 3. kiad
by Laziczius, Gyula

Publisher: Budapest, Tankönyvkiadó; Libraries: UHH

1979
6.

A magyar hangtan válogatott bibliográfiája 1971 - 1995.

Publisher: Budapest, ELTE Fonetikai Tanszék; Libraries: UHH

1996
9.

A magyar mássalhangzók fonológiája
by Siptár, Péter

Publisher: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete; Libraries: UHH

1995
10.

Szupraszegmentális elemzések
by Bolla, Kálmán

Publisher: Budapest, ELTE Fonetikai Tanszéke; Libraries: UHH

1992
11.

A beszéd hangszerelése : idő, hangmagasság, hangerő és határjelzés a közlésben
by Szende, Tamás

Publisher: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete; Libraries: UHH

1995
12.

A magyar hangkapcsolódások fonetikai és fonológiai szabályai
by Elekfi, László

Publisher: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete; Libraries: UHH

1992
13.

A spontán beszéd prozódiai szerkezete : időzítés és beszéddallam Első magyar nyelvű kiadás
by Markó, Alexandra

Publisher: Budapest, Akadémiai Kiadó; Libraries: UHH

2015
16.

Phonological representation and lenition processes
by Szende, Tamás

Publisher: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete; Libraries: UHH

1992
17.

The phonological system of a Hungarian dialect : an introduction to structural dialectology 2. kiad; Photolithogr. reprod
by Arany, A. László

Publisher: Bloomington, Ind., Indiana Univ. [u.a.]; Libraries: UHH

1967
19.

Beszédészlelés
by Gósy, Mária

Publisher: Budapest, Magyar Tudományos Akad. Nyelvtudományi Intézete; Libraries: UHH

1989
20.

Papers from the Pécs Conference

Publisher: Szeged, JATEPress; Libraries: UHH

2000
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.