schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Leíró magyar szövegtan
by Szikszainé Nagy, Irma

Publisher: Budapest, Osiris Kiadó; Libraries: UHH

2004
2.

A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai : linearizáció: téma-réma szerkezet

Publisher: Debrecen, Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadója; Libraries: UHH

2002
3.

A korreferencialitás poliglott megközelítése

Publisher: Debrecen, Debreceni Egyetem, MNT; Libraries: UHH

2005
7.

Szöveg, szövegtípus, jelentés : a mondás mint szövegtípus 1. magyar nyelvű kiadás
by Kocsány, Piroska

Publisher: Budapest, Akadémiai Kiadó; Libraries: UHH

2002
8.

Mondatgrammatika és szöveggramatika
by Rácz, Endre

Publisher: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete; Libraries: UHH

1992
9.

A szóbeli diskurzusok megnyilatkozáspéldányokra tagolása 1., magyar nyelvű kiadás
by Németh T., Enikő

Publisher: Budapest, Akad. Kiadó; Libraries: UHH

1996
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.