schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Costumbres de Gerona

Publisher: Barcelona, Ortega; Libraries: UHH

1926
5.

La Gatomaquia
by Tormo, Mertomeu

Publisher: Valencia, Mariana & Sanz; Libraries: UHH

1880
6.

Aigoforts
by Maura, Gabriel

Publisher: Barcelona, Ed. Catalana; Libraries: UHH

1920
8.

L' atlàntida Ed. definitiva
by Verdaguer, Jacinto

Publisher: Barcelona, Llibr. Catalònia; Libraries: UHH

1928
9.

Els papers del Pavelló de la República

Publisher: Catarroja [u.a.], Afers [u.a.]; Libraries: UHH

2004
12.

Ruta de la memòria

Publisher: Tavernes Blanques, València, L'Eixam Ed.; Libraries: UHH

2007
14.

Orbs d'alimares 1. ed
by Sala, Jacint

Publisher: Barcelona, Ed. del Mall; Libraries: UHH

1985
15.

Actes de les I Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica 1. ed

Publisher: Barcelona, Societat Catalana de Física; Libraries: UHH

1994
17.

Usatges de Gerona

Publisher: Barcelona, Ortega; Libraries: UHH

1926
18.

Spill o Libre de Concells
by Roig, Jaume

Publisher: Barcelona, Bibl. Catalana; Libraries: UHH

19.

Spill o Libre de Concells
by Roig, Jaume

Publisher: Barcelona, Bibl. Catalana; Libraries: UHH

20.

Album meravella Mallorca Vol. 6

Publisher: Barcelona, Ed. Ibérica; Libraries: UHH

1936

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 375 Hits

Remove Filters