schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

3.

Ljbre appellat Consolat de marpades

Publisher: Fonch estampat en la insigne ciutat de Barçelona, P. Dimas bellestar e Joan de Gilio; Libraries: UHH HSU

1981
4.

Capitols dels drets y altres coses del general del principat de Cathalunya y comptat de Rosellò y Cerdanya : fets en Corts Generals del any MCCCCLXXXI, fins en lo any MDLXIIII, inc... Novament manats imprimir

Publisher: En Barcelona, Estampats per manament dels excellent. y fidelissims senyors deputats, en casa Rafel Figuero; Libraries: UHH HSU

1707
6.

Llibre de consolat dels fets maritims Ara nouament corregit y emendat ab algunes declaracions de paraules als margens, y de nou afegits al fi alguns capitols, y crides, y vn priuilegi, &c

Publisher: Estampat en la molt insigne y leal ciutat de Barcelona, En casa Sebastia de Cormellas; Libraries: UHH HSU

1592
9.

Jazz Age Barcelona
by Davidson, Robert A.

Publisher: Toronto, University of Toronto Press; Libraries: TUHH

2009
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 9 Hits

Remove Filters