schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Pet do 12
by Zajc, Lenart

Publisher: Ljubljana, Mladinska knjiga; Libraries: UHH

1998
3.

Podobe iz arhivov
by Kramolc, Ted

Publisher: Ljubljana, Mladinska knjiga; Libraries: UHH

1992
5.

Pokopališka ulica : roman
by Kleč, Milan

Publisher: Ljubljana, Založba Mladinska Knjiga; Libraries: UHH

1995
7.

Anton Janežič-ev slovensko-nemški slovar 4., pomnoženi natis
by Janežič, Anton

Publisher: Celovec, Tiskarna Družbe sv. Mohorja; Libraries: UHH

1908
8.

Besedotvorje slovenskega jezika
by Bajec, Anton

Publisher: Ljubljana, Slovenska Akad. Znanosti in Umetnosti; Libraries: UHH

1950
10.

Zgodovina slovenskega slovstva
by Pogačnik, Jože

Publisher: Maribor, Založba Obzorja; Libraries: UHH

1973
13.

Izpeljava samostalnikov
by Bajec, Anton

Publisher: Ljubljana, Slovenska Akad. Znanosti in Umetnosti; Libraries: UHH

1950
14.

Zbornik predavanj / XXIX. Seminar Slovenskega Jezika, Literature in Kulture, 28. 6. - 17. 7. 1993

Publisher: Ljubljana, Center za slovenscino kot tuji ali drugi jezik pri Oddelku za slovanske jezike in knjizevnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Libraries: UHH

1993
15.

Predlogi in predpone
by Bajec, Anton

Publisher: Ljubljana, Slovenska Akad. Znanosti in Umetnosti; Libraries: UHH

1959
18.

2. Izpeljava slovenskih pridevnikov
by Bajec, Anton

Publisher: Ljubljana, Slovenska Akad. Znanosti in Umetnosti; Libraries: UHH

1952
20.

Zbrano delo
by Ramovš, Fran

Publisher: Ljubljana, Slovenska Akad. Znanosti in Umetnosti; Libraries: UHH

1971

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 113 Hits

Remove Filters