schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

161.

Àrab i català : contactes i contrastos 1. ed.
by Barceló, Carmen

Publisher: Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat; Libraries: UHH

2011
164.

Teatre del Renaixement i de la Decadència

Publisher: València, Ed. Alfons el Magnànim; Libraries: UHH

1987
165.

Diccionari de l'esport : català-castellà, castellà-català 1. ed
by Bañeres, Enric

Publisher: Barcelona, Enciclopèdia Catalana; Libraries: UHH

1989
171.

Ljbre appellat Consolat de marpades

Publisher: Fonch estampat en la insigne ciutat de Barçelona, P. Dimas bellestar e Joan de Gilio; Libraries: UHH HSU

1981
173.

Capitols dels drets y altres coses del general del principat de Cathalunya y comptat de Rosellò y Cerdanya : fets en Corts Generals del any MCCCCLXXXI, fins en lo any MDLXIIII, inc... Novament manats imprimir

Publisher: En Barcelona, Estampats per manament dels excellent. y fidelissims senyors deputats, en casa Rafel Figuero; Libraries: UHH HSU

1707
175.

Llibre de consolat dels fets maritims Ara nouament corregit y emendat ab algunes declaracions de paraules als margens, y de nou afegits al fi alguns capitols, y crides, y vn priuilegi, &c

Publisher: Estampat en la molt insigne y leal ciutat de Barcelona, En casa Sebastia de Cormellas; Libraries: UHH HSU

1592
177.

Jazz Age Barcelona
by Davidson, Robert A.

Publisher: Toronto, University of Toronto Press; Libraries: TUHH

2009
178.

Els orígens

Publisher: Barcelona, Ed. de la Magrana; Libraries: UHH

1978

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 376 Hits

Remove Filters