schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Listy zebrane
by Wyspiański, Stanisław

Publisher: Kraków, Wydawn. Literackie; Libraries: UHH

1994
2.

Słownictwo estetyczne Cypriana Norwida Wyd. 1

Publisher: Warszawa, Uniw. Warszawski; Libraries: UHH

1994
4.

Ignacy Krasicki Wyd. 1
by Pokrzywniak, Józef Tomasz

Publisher: Warszawa, Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne; Libraries: UHH

1992
6.

Stulecie Młodej Polski : studia Wyd. 1

Publisher: Kraków, Universitas; Libraries: UHH

1995
7.

Poles and Jews : a failed brotherhood
by Opalski, Magdalena

Publisher: [Waltham, Mass.], Brandeis Univ. Press [u.a.]; Libraries: UHH HSU

1992
8.

Słownik literatury polskiej XIX wieku

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Narod. im. Ossolińsk. Wydawn.; Libraries: UHH

1991
9.

Romantyzm : 1822 - 1863 Wyd. 1
by Siwicka, Dorota

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

1995
10.

Studia o Mickiewiczu

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

1992
11.

Słownik chemiczny niemiecko-polski : z indeksem terminów polskich Wyd. 2

Publisher: Warszawa, Wydawnictwa Naukovo-Techniczne; Libraries: UHH

1962
12.

Literatura Młodej Polski Wyd. 1
by Podraza-Kwiatkowska, Maria

Publisher: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN; Libraries: UHH

1992
14.

Die Ahnenfeier : ein Poem Zweisprachige Ausg.
by Mickiewicz, Adam

Publisher: Köln, Böhlau; Libraries: UHH HSU

1991
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.