schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

3.

Moments crucials de la història de Catalunya

Publisher: Barcelona, Vicens-Vives; Libraries: UHH

1962
5.

Usatges de Barcelona
by Abadal y Vinyals, Ramón de

Publisher: Barcelona, Casa prov. de caritat; Libraries: UHH

1913
14.

Diplomatari (docs. 329 - 649), mapes, index 1. ed
by Abadal y Vinyals, Ramón de

Publisher: Barcelona, Inst. d'Estudis Catalans; Libraries: UHH

2006
15.

Introducció diplomatari (docs. 1 - 386) 1. ed
by Abadal y Vinyals, Ramón de

Publisher: Barcelona, Inst. d'Estudis Catalans; Libraries: UHH

2003
17.

Catalunya fa mil anys : notes històriques en ocasió del mil·lenari 2a ed
by Abadal y Vinyals, Ramón de

Publisher: Barcelona, Generalitat de Catalunya, Comissió del Mil·lenari del Naixement Polític de Catalunya; Libraries: UHH

1988
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 36 Hits