schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Om svenskans genussystem : en diskussion av några analysalternativ
by Källström, Roger

Publisher: Göteborg, Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet; Libraries: UHH

1995
2.

Swedish dimensional adjectives
by Vogel, Anna

Publisher: Stockholm, Almqvist & Wiksell International; Libraries: UHH

2004
3.

Vårt svenska språk 3. uppl.
by Wessén, Elias

Publisher: Stockholm, Almqvist & Wiksell; Libraries: UHH

1970
6.

Perspektiv på genus

Publisher: Lund, Inst. för nordiska språk, Univ.; Libraries: UHH

2013
14.

Adjektiviska funktioner i svenskan
by Malmgren, Sven-Göran

Publisher: Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis; Libraries: UHH

1990
16.

Aktig-ord förr och nu : en historik-semantisk studie av aktig-avledningar i svenskan
by Nilsson, Gunvor

Publisher: Uppsala, Institutionen för Nordiska Språk vid Uppsala Universitet; Libraries: UHH

1993
19.

Tvåspråkiga skolbarns verbanvändning i svenska
by Ylikiiskilä, Antti

Publisher: Stockholm, Almqvist & Wiksell International; Libraries: UHH

2001
20.

On the semantics of adult verb acquisition
by Voionmaa, Kaarlo

Publisher: Göteborg, Department of Linguistics, University of Göteborg; Libraries: UHH

1993
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.