schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

4.

Słownictwo pism Stefana Żeromskiego Tom wste̜pny / oprac. Kwiryna Handke T. 1

Publisher: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Univ.; Libraries: UHH

2002
8.

Socjologia je̜zyka Wyd. 1
by Handke, Kwiryna

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe PWN; Libraries: UHH

2008
10.

Polski je̜zyk familijny : opis zjawiska
by Handke, Kwiryna

Publisher: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy; Libraries: UHH

1995
11.

Świat barw
by Handke, Kwiryna

Publisher: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Univ.; Libraries: UHH

2002
13.

Świat kobiet i świat me̜żczyzn
by Handke, Kwiryna

Publisher: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Univ.; Libraries: UHH

2007
14.

Przewodnik po je̜zykoznawstwie polskim
by Handke, Kwiryna

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1977
16.

Słownik nazewnictwa Warszawy
by Handke, Kwiryna

Publisher: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawn.; Libraries: UHH

1998
18.

Polskie nazewnictwo miejskie
by Handke, Kwiryna

Publisher: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy [u.a.]; Libraries: UHH

1992
20.

Region, regionalizm - poje̜cia i rzeczywistość : zbiór studiów

Publisher: Warszawa, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki; Libraries: UHH

1993
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.