schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

6.

"Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych

Publisher: Warszawa, Wydawn. Wyższej Szkoły Przedsie̜biorczości i Zarza̜dzania im. Leona Koźmińskiego; Libraries: ZBW

2001
7.

Rozwój polskiej gospodarki : perspektywy i uwarunkowania

Publisher: Warszawa, Wydawn. Wyższej Szkoły Przedsie̜biorczości i Zarza̜dzania im. Leona Koźmińskiego; Libraries: ZBW

2002
8.

Globalization and social stress

Publisher: Hauppauge, NY, Nova Science Publ.; Libraries: ZBW

2005
15.

Transition to a market system: gradualism versus radicalism [Elektronische Ressource]

Publisher: Warsaw, ; Libraries: ZBW

2004
19.

Institutions, policies and growth [Elektronische Ressource]

Publisher: Warsaw, ; Libraries: ZBW

2004

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.