schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

3.

Stosunki polsko-niemieckie w XVI-XVIII wieku

Publisher: Kielce, Wydawn. Akad. Świȩtokrzyskiej; Libraries: UHH

2002
6.

Wizytacja Biskupstwa sambijskiego z 1570 roku Wyd. 1

Publisher: Toruń, Tow. Naukowe w Toruniu; Libraries: UHH

2005
9.

Handel zagraniczny Krakowa w połowie XVII wieku
by Wijaczka, Jacek

Publisher: Kraków, Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana"; Libraries: ZBW

2002
11.

Asverus von Brandt : 1509 - 1559 ; życie i działalność dyplomatyczna w służbie ksie̜cia Albrechta pruskiego Wyd. 2
by Wijaczka, Jacek

Publisher: Kielce, Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Im. Jana Kochanowskiego; Libraries: UHH

1996
14.

Działalność dyplomatyczna Asverusa von Brandta w latach 1538-1547
by Wijaczka, Jacek

Publisher: Kielce, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego; Libraries: UHH

1991
17.

Dzieje Żydów polskich Wydanie II

Publisher: Warszawa, Demart; Libraries: UHH

2019
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.