schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

6.

Dawna i współczesna polszczyzna na kresach

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe Semper; Libraries: UHH

2004
9.

Śla̜sk

Publisher: Warszawa, PAN; Libraries: UHH

2001
12.

Małopolska
by Dejna, Karol

Publisher: Warszawa, PAN; Libraries: UHH

1998
13.

Słownik gwarowy Śla̜ska Cieszyńskiego

Publisher: Wisła [u.a.], Tow. Miłośników Wisły [u.a.]; Libraries: UHH

1995
14.

Polszczyzna Mazowsza i Podlasia : kultura je̜zyka a regionalizmy

Publisher: Łomża, Łomżyńskie Towarzstwo Naukowe; Libraries: UHH

1993
16.

Polszczyzna mówiona mieszkańców Cze̜stochowy Wyd. 1
by Majkowska, Aneta

Publisher: Cze̜stochowa, Wydawn. WSP; Libraries: UHH

2000
18.

Regionalizmy w języku familijnym : zbiór studiów

Publisher: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1991
20.

Mazowsze

Publisher: Warszawa, PAN; Libraries: UHH

2000
12345

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 88 Hits

Remove Filters