schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

O katēs kai o mpontikos

Publisher: Thessalonikē, Aristoteleio Panepistēmio; Libraries: UHH

2011
5.

Glōssarion Iōannu Erōtokritu
by Erōtokritos, Iōannēs

Publisher: Leukōsia, Kentro Epistēmonikōn Ereunōn Kypru; Libraries: UHH

1989
7.

Glōssarion Geōrgiu Luka [Nachdr. der Ausg.] Leukosia 1979
by Lukas, Geōrgios

Publisher: Leukōsia, Kentro Epistēmonikōn Ereunōn Kypru; Libraries: UHH

2002
13.

Athanasiu A. Sakellariu ta Kypriaka Ekd. Ekatontaetēridos
by Sakellarios, Athanasios A.

Publisher: Leukōsia, Politistikon Idryma Archiepiskopu Makariu 3.; Libraries: UHH

1991
14.

Krētikon lexilogion
by Kondylakēs, Iōannēs D.

Publisher: Ērakleion, Bikelaia Bibliothēkē; Libraries: UHH

1990
17.

Lexikon der Archaismen in neugriechischen Dialekten
by Andriōtēs, Nikolaos P.

Publisher: Wien, Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss.; Libraries: UHH

1974
18.

Hylika dia tēn syntaxin historikou lexikou tēs Kypriakēs dialektou

Publisher: Leukōsia, Kentro Epistēmonikōn Ereunōn Kyprou; Libraries: UHH

1983
19.

Lessico greco della Sicilia e dell'Italia meridionale : (secoli X - XIV)
by Caracausi, Girolamo

Publisher: Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani; Libraries: UHH

1990
20.

Glōssarion Xenophōntos P. Pharmakidu
by Pharmakidēs, Xenophōn P.

Publisher: Leukōsia, Kentro Epistēmonikōn Ereunōn Kypru; Libraries: UHH

1983
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 36 Hits

Remove Filters