schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

4.

Słownik gwarowy tzw. Słowińców kaszubskich

Publisher: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawn.; Libraries: UHH

1997
6.

Dawna i współczesna polszczyzna na kresach

Publisher: Warszawa, Wydawn. Naukowe Semper; Libraries: UHH

2004
9.

Śla̜sk

Publisher: Warszawa, PAN; Libraries: UHH

2001
13.

Małopolska
by Dejna, Karol

Publisher: Warszawa, PAN; Libraries: UHH

1998
14.

Słownik gwarowy Śla̜ska Cieszyńskiego

Publisher: Wisła [u.a.], Tow. Miłośników Wisły [u.a.]; Libraries: UHH

1995
16.

Polszczyzna Mazowsza i Podlasia : kultura je̜zyka a regionalizmy

Publisher: Łomża, Łomżyńskie Towarzstwo Naukowe; Libraries: UHH

1993
18.

Polszczyzna mówiona mieszkańców Cze̜stochowy Wyd. 1
by Majkowska, Aneta

Publisher: Cze̜stochowa, Wydawn. WSP; Libraries: UHH

2000
12345

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 96 Hits

Remove Filters