schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Türk argosu üzerinde incelemeler ... 1. baskı
by Ersoylu, Halil

Publisher: Cağaloğlu-İstanbul, L & M Yayınları; Libraries: UHH

2004
2.

Yeni derleme ve tarama sözlüğü 1. baskı
by Aydın, Mehmet

Publisher: Ankara, Bilgitek Yayınları; Libraries: UHH

2004
3.

Türkische Folklore-Texte aus Chorasan

Publisher: Wiesbaden, Harrassowitz; Libraries: UHH

1998
8.

Trabzon Maçka etimoloji sözlüğü
by Emiroğlu, Kudret

Publisher: Kızılay, Ankara, Sanat Kitabevi; Libraries: UHH

1989
9.

Türko-Kürtlerde uygarlık ve ağızlar hakkında düşünceler
by Kaşgarlı, Mehlika A.

Publisher: Kayseri [Turkey], Erciyes Üniversitesi Basımevi; Libraries: UHH

1991
13.

Türkiye'de halk ağzından derleme sözlüğü

Publisher: Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi; Libraries: UHH

1963
15.

Anadolu dialektolojisi üzerine malzeme
by Caferoğlu, Ahmet

Publisher: Istanbul, Edebiyat Fak. dil semineri; Libraries: UHH

1940
17.

Türk lehçeleri örnekleri
by Çağatay, Saadet Ş.

Publisher: Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi; Libraries: UHH

1950
19.

Güney-batı Anadolu ağızları ses bilgisi <fonetik>
by Korkmaz, Zeynep

Publisher: Ankara, Türk tarih kurumu basımevi; Libraries: UHH

1956
20.

Kars, Erzurum, Çoruh ilbaylıkları ağızları
by Caferoğlu, Ahmet

Publisher: İstanbul, Bürhaneddin Basımevi; Libraries: UHH

1942
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.