schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

4.

Rynek eurowalutowy a kreacja pienia̜dza
by Szewczyk, Ryszard

Publisher: Kraków, Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Libraries: ZBW

1990
8.

Prace z zakresu rachunkowości

Publisher: Kraków, Wydawn. Akad. Ekonomicznej; Libraries: ZBW

2000
10.

Aspekty makro- i mikroekonomiczne

Publisher: Wrocław, Wydawn. Akad. Ekonomicznej Im. Oskara Langego; Libraries: ZBW

2000
13.

Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym
by Dolata, Stanisław

Publisher: Opole, Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego; Libraries: ZBW

1999
14.

Finanse i rachunkowość wobec wyzwań europejskich

Publisher: Wrocław, Wydawn. Akad. Ekonomicznej Im. Oskara Langego; Libraries: ZBW

2001
18.

Polska wobec Hagi i Genewy
by Wierzbicki, Andrzej

Publisher: Warszawa, Bibljoteka Polska; Libraries: UHH

1929
19.

Rocznik Ministerstwa Skarbu

Publisher: Warszawa, Ministerstwo; Libraries: ZBW

1924
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.