schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości

Publisher: Warszawa, Narodowe Centrum Kultury; Libraries: UHH

2017
3.

Kaszubszczyzna = : Kasze͏̈bizna

Publisher: Opole, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej; Libraries: UHH

2001
10.

Über die Entpalatisierung der urslavischen e-Laute im Polnischen [Nachdr. der Ausg.] Leipzig, 1905
by Ułaszyn, Henryk

Publisher: München, LINCOM GmbH; Libraries: UHH

2017
14.

Polszczyzna 2000 : ore̜dzie o stanie je̜zyka na przełomie tysia̜cleci Wyd. 1

Publisher: Kraków, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Uniw. Jagielloński; Libraries: UHH

1999
15.

Wariantywność fleksji w historii i gwarach jȩzyka polskiego
by Bryła, Władysława

Publisher: Lublin, Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej; Libraries: UHH

1994
16.

Je̜zyk IV Rzeczypospolitej

Publisher: Lublin, Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej; Libraries: UHH

2010
20.

Wariantywność polskiej fleksji
by Skubalanka, Teresa

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Narod. im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1992
1234

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 79 Hits

Remove Filters