schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

9.

Om r-fonemets historia i svenskan
by Teleman, Ulf

Publisher: Lund, Inst. för nordiska språk vid Lunds Univ.; Libraries: UHH

2005
11.

Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan
by Lagerholm, Per

Publisher: Lund, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet; Libraries: UHH

2013
17.

När kom svenskarna till Finland?

Publisher: Helsingfors, Svenska Litteratursällskapet i Finland; Libraries: UHH

2002
18.

Studier i svensk språkhistoria 8

Publisher: Lund, Dept. of Scandinavian Languages, Lund Univ.; Libraries: UHH

2005
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.