schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Die Herkunft des Buruschaski
by Holst, Jan Henrik

Publisher: Aachen, Shaker Verlag; Libraries: UHH

2017
7.

Cấu-trúc-nghĩa-trong-chữ-Nôm-Việt
by Lã-minh-Hằng

Publisher: Hà-nội, Nhà-xuất-bản-Khoa-học-xã-hội; Libraries: UHH

2004
8.

Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt In lần thứ 3
by Nguyễn Tài Cẩn

Publisher: Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học quốc gia; Libraries: UHH

2004
9.

Medieval Tibeto-Burman languages

Publisher: Leiden [u.a.], Brill; Libraries: UHH

2002
10.

Văn-khắc-Hán-Nôm-Thăng-Long-Hà-Nội

Publisher: Hà-Nội, Nhà-xuất-bản-Văn-học; Libraries: UHH

2010
13.

Kavkazskie jazyki

Publisher: Moskva, Izdat. Academia; Libraries: UHH

1999
14.

A historical dictionary of Yukaghir
by Nikolaeva, Irina Alekseevna

Publisher: Berlin [u.a.], Mouton de Gruyter; Libraries: UHH

2006
16.

Sprachen des alten Orients 3., durchges. Aufl.

Publisher: Darmstadt, WBG (Wiss Buchges.); Libraries: UHH

2007
20.

Tìm-hiểu-tiếng-Việt-lịch-sử Tấi-bản-có-bổ-sung, sửa-chữa)
by Nguyễn-ngọc-San

Publisher: Thành-phố-Hồ-chí-Minh, Nxb-Đại-học-sư-phạm; Libraries: UHH

2003
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 38 Hits

Remove Filters