schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

8.

Wariantywność fleksji w historii i gwarach jȩzyka polskiego
by Bryła, Władysława

Publisher: Lublin, Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej; Libraries: UHH

1994
11.

Wariantywność polskiej fleksji
by Skubalanka, Teresa

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakł. Narod. im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1992
13.

Comparative Slavic nominal morphology : a new synthesis
by Orr, Robin

Publisher: Bloomington, Ind., Slavica Publ.; Libraries: UHH

2000
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 35 Hits

Remove Filters