schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

2.

Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości

Publisher: Warszawa, Narodowe Centrum Kultury; Libraries: UHH

2017
4.

Kaszubszczyzna = : Kasze͏̈bizna

Publisher: Opole, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej; Libraries: UHH

2001
13.

Slovenski jezik

Publisher: Opole, Uniwersytet Opolski; Libraries: UHH

1998
14.

Russkij jazyk

Publisher: Opole, ; Libraries: UHH

1997
16.

Polszczyzna 2000 : ore̜dzie o stanie je̜zyka na przełomie tysia̜cleci Wyd. 1

Publisher: Kraków, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Uniw. Jagielloński; Libraries: UHH

1999
17.

Wariantywność fleksji w historii i gwarach jȩzyka polskiego
by Bryła, Władysława

Publisher: Lublin, Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej; Libraries: UHH

1994
18.

Je̜zyk IV Rzeczypospolitej

Publisher: Lublin, Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej; Libraries: UHH

2010
12345

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 95 Hits

Remove Filters