schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

3.

Renesans Wyd. 1
by Borowski, Andrzej

Publisher: Warszawa, Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne; Libraries: UHH

1992
7.

Zabawa : Satire in lustloser Zeit ; [eine Werkauswahl] Lizenzausg., 1. Aufl
by Mrożek, Sławomir

Publisher: Frankfurt am Main, Suhrkamp; Libraries: UHH

1992
8.

Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej je̜zyka polskiego dla cudzoziemców Wyd. 4
by Kozak, Kinga

Publisher: Kraków, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego; Libraries: UHH

1990
9.

Wizerunek Żyda : w polskiej kulturze ludowej Wyd. 1
by Cała, Alina

Publisher: Warszawa, Wydawn. Uniw. Warszawskiego; Libraries: HSU

1992
10.

Encyklopedia je̜zyka polskiego Wyd. 2, propr. i uzup., rzut 2

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawn.; Libraries: UHH

1992
11.

Wielki słownik polsko-niemiecki Wyd. 7
by Piprek, Jan

Publisher: Warszawa, Wiedza Powszechna; Libraries: UHH

1988
12.

Wiersze Władysława Broniewskiego Wyd. 1
by Bujnicki, Tadeusz

Publisher: Warszawa, Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne; Libraries: UHH

1992
15.

Podstawy analizy konfrontatywnej jȩzyków pokrewnych : (rosyjskiego i polskiego) Wyd. 1
by Zmarzer, Wanda

Publisher: Warszawa, Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego; Libraries: UHH

1992
16.

Wiersz przekładu : Mickiewicz i Puszkin ; tom poświe̜cony XI Mie̜dzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Bratysława 1993

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akad. Nauk; Libraries: UHH

1992
17.

Bajka polska : od Kadłubka do Herberta

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawn.; Libraries: UHH

1992
18.

Powieść Polska XIX wieku : interpretacje i analizy

Publisher: Lublin, Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej; Libraries: UHH

1992
19.

Wybór dramatów
by Rostworowski, Karol Hubert

Publisher: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1992
20.

Literatura i kultura polska po "Potopie"

Publisher: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Libraries: UHH

1992

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 317 Hits

Remove Filters