schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

3.

Pogranicze trzech światów : Mazowsze u schyłku starożytności

Publisher: Warszawa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; Libraries: MUS

2016
6.

Środkowy paleolit w dolinie Odry
by Wiśniewski, Andrzej

Publisher: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego; Libraries: UHH

2006
7.

Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur : Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam

Publisher: Warszawa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Archeologii Europy Starożytnej; Libraries: MUS

2015
9.

Biesiady w rytuale pogrzebowym nadodrzańskiej strefy pól popielnicowych
by Mierzwiński, Andrzej

Publisher: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; Libraries: MUS

2012
12.

Zadowice nad Prosna̜ : zespół osadniczy kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich
by Siciński, Wojciech

Publisher: Lodz, Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego; Libraries: UHH

2011
17.

Materiały paleolityczne i mezolityczne z zachodniej Białorusi
by Obuchowski, Wiktor

Publisher: Warszawa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; Libraries: MUS

2009
19.

Wzory przeszłości : studia nad neolitem środkowym i późnym
by Kruk, Janusz

Publisher: Kraków, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; Libraries: UHH

2008

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 177 Hits

Remove Filters