schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

Studia Polsko-Ukraińskie

Publisher: Warszawa, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego; Libraries: UHH COBI HAW

2014
2.

Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Językoznawstwo

Publisher: Częstochowa, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; Libraries: UHH COBI HAW

2014
3.

Studia geohistorica : rocznik historyczno-geograficzny

Publisher: Warszawa, Fundacja Centrum GeoHistorii; Libraries: UHH COBI HCU HAW HSU

2013
5.

Intercultural communication

Publisher: Józefów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie; Libraries: UHH COBI HCU HAW HSU TUHH

2016
6.

Konińskie studia społeczno-ekonomiczne : KSSE = Konin socio-economic studies

Publisher: Konin, Wydział Społeczno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie; Libraries: UHH COBI HCU HAW HSU TUHH

2015
7.

Irydion : literatura, teatr, kultura

Publisher: Częstochowa, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; Libraries: UHH COBI HAW

2015
9.

Studia Ukrainica Posnaniensia

Publisher: Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza; Libraries: UHH COBI HAW

2013
10.

Facta Simonidis : zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Publisher: Zamość, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu; Libraries: UHH COBI HAW HSU

2008
12.

Zarządzanie - teoria i praktyka : = Management - theory & practice

Publisher: Warszawa, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Libraries: UHH COBI HCU HAW HSU TUHH

2010
13.

Prace językoznawcze : = Papers in linguistics

Publisher: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Libraries: UHH COBI HAW HSU

2006
1

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 15 Hits

Remove Filters