schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

1.

De Nederlandse en Friese subjectmarkeerders : geografie, typologie en diachronie
by De Vogelaer, Gunther

Publisher: Gent, Koninklijke Acad. voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; Libraries: UHH

2008
8.

Hylper wurdboek
by Blom, Gosse

Publisher: Ljouwert [Leeuwarden], Fryske Akademy; Libraries: UHH

1981
14.

Tweetaligheidsproblemen : with summaries

Publisher: Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Maatschappij; Libraries: UHH

1971
15.

De ontfriesing van Groningen
by Heeroma, Klaas

Publisher: Zuidlaren, Hertz; Libraries: UHH

1961
17.

Aantekeningen op Gysbert Japicx, psalmberijming
by Stapelkamp, Christiaan

Publisher: Grins, Frysk Ynstitút oan de R. U. to Grins; Libraries: UHH

1957
18.

Fonologie van het Nederlands en het Fries : inleiding tot de moderne klankleer 2. [herz.] dr., 5. opl

Publisher: 's-Gravenhage, Nijhoff; Libraries: UHH

1971
12345

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.

Filter books 87 Hits

Remove Filters