schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

4.

Estudos sobre léxico dos trobadores
by Guiadanes, Antonio F.

Publisher: Santiago de Compostela, Univ. de Santiago de Compostela; Libraries: UHH

2008
5.

Cantigas medievais galego-portuguesas : corpus integral profano

Publisher: Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal; Libraries: UHH

2016
8.

Per arte de foder : Cantigas de escarnio de temática sexual [1. Auflage]
by Arias Freixedo, Xosé Bieito

Publisher: Berlin, Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur; Libraries: UHH

2017
9.

Trobadores : database della lirica galego-portoghese

Publisher: [Roma], Dipartimento di Studi Europei e Interculturali; Libraries: UHH

2009
10.

Coroa poetica para Castelao : 187 poemas, de 1911 a 1987

Publisher: Sada, A Coruña, Ediciós do Castro; Libraries: UHH

1988
12.

Estudos de edición critica e lírica galego-portuguesa

Publisher: Santiago de Compostela, Serv. de Publ. e Intercambio Científico, Univ.; Libraries: UHH

2010
17.

Relación de noticias sobre teatro nos fondos da Biblioteca Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor" : (1882 - 1975)
by Tato Fontaíña, Laura

Publisher: A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor", Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística; Libraries: UHH

2009
19.

"Cantigas de madre" galego-portuguesas : (estudo de xéneros das cantigas líricas)
by Sodré, Paulo Roberto

Publisher: Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades; Libraries: UHH

2008
12

Recommended databases

Find more Articles matching your search terms in these recommended databases.